Hoopvol

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 71

Kiezen is winnen

Een boek door Yvonne Denier, Lieve Dhaene en Peter Degadt

Roel Van Giel

Geef artsen perspectief op lange termijn en ze stappen mee in de veranderingen

Volgens dr. Roel Van Giel ligt de sleutel tot alle noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg in een hervorming van de nomenclatuur.

Dialoog is de enige juiste weg

Ethiek in de dagelijkse praktijk

Samenwerking versterkt het vertrouwen in elkaar

Artsen spelen een hoofdrol in het beleid van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).

Herijking nomenclatuur en ziekenhuisfinanciering

Eensgezindheid over noodzakelijke hervormingen groot, maar het water blijft diep

Johan Wuyts

Engagement zit in mijn bloed

Huisartsen mogen best wat meer worden gewaardeerd voor hun engagement.

Nieuwe app maakt CoZO veilig op smartphone

ICT en EPD in de artsenpraktijk

An De Cuyper

Wij gaan voor open communicatie zonder verborgen agenda’s

Samenwerking medische raad, directie en raad van bestuur

Bart Pardon en Filip Van Laecke

We leven en werken in een nieuwe realiteit

Het hr-beleid van ziekenhuizen moet mee evolueren met de nieuwe context.