Opkomen voor kwetsbaren: keuzes maken

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 88

Minister van en voor kwetsbare mensen

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Het is belangrijk om met heel velen samen, heel veel kleine dingen te doen

Interview met Sara Willems over het dichten van de gezondheidskloof

Inzetten op kwetsbare doelgroepen loont

Proefproject patiënteneducatie AZ Sint-Dimpna in Geel

Geïntegreerde zorg succesvol implementeren is moeilijker dan een landing op de maan

Prof. Bert Vrijhoef breekt een lans voor geïntegreerde zorg

Anders communiceren vraagt tijd, aandacht en geduld

Spreken over geestelijke gezondheid

Wat we realiseren is belangrijk, maar ook wat we kunnen voorkomen

Europese koepelorganisatie voor ziekenhuizen Hospeem

De laatste zorgen vlakbij huis

Hospice Aulighem in Avelgem vangt ouderen op die terminaal ziek zijn

Alles draait rond een goede samenwerking

Zorgvernieuwingsproject CAPE biedt gespecialiseerde thuiszorg

Robots mogen nooit een vervanging worden voor menselijke zorg

Onderzoek naar de ethische aspecten van robotica in de ouderenzorg

Stabiliteit in tijden van verandering

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 87

De muren tussen de faculteiten verdwijnen, leve de interdisciplinaire samenwerking!

Aan tafel met de CEO’s van de Vlaamse universitaire ziekenhuizen

Beroepsportret

Transplantcoördinator in het UZA

Een golf van verandering: concurrenten van weleer worden de collega’s van morgen

Ziekenhuisnetwerken voor efficiëntiewinsten en schaalvergroting

Fascinerende doorbraken in medische beeldherkenning

Prof. Johan Decruyenaere over de rol van artificiële intelligentie

Transparantie kan maatschappelijk draagvlak creëren

Duurzaam en verantwoord omgaan met big data

Sommige kinderen vergeet je nooit. Soms omdat je er veel voor kon doen, soms omdat het niet lukte.

Kinderpsychiaters Peter Adriaenssens en Annik Lampo geven de fakkel door

Apotheker als partner aan bed van de patiënt

Klinische farmacie in het ziekenhuis

Zorgzaam Leuven zet stapjes in de goede richting naar betere zorg

Pilootproject geïntegreerde zorg voor patiënten met chronische aandoening

Geef ruimte en tijd om de zorg te coördineren

Levenseindezorg wordt steeds belangrijker thema

Health in all policies, over de structuren heen

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 86

Het is tijd voor structurele oplossingen

Interview met Tania Dekens, directeur van Iriscare

Elkaar leren luisteren, praten en begrijpen

Eerste hulp bij psychische problemen

Beroepsportret

Ombudsdienst bemiddelaar in het ziekenhuis

Samen kunnen we een luid en duidelijk signaal laten horen

Netwerk Natuur & Gezondheid slaat brug tussen verschillende sectoren die werken rond natuur en gezondheid

Als je het echt wil, is het haalbaar om te stoppen

Nieuwe vorm van therapie om mensen met alcoholverslaving te helpen

Les volgen als meerwaarde voor herstel

Achter de schermen van ziekenhuisschool De Radar

Een hond kan wat wij niet kunnen

Contact met huisdieren verhoogt welzijn van personen met dementie

Deskundigheidsbevordering en dialoog

OPZC Rekem ondersteunt woonzorgcentra bij begeleiding ouderen met psychische problemen

Vormingsaanbod crisisbeheer in de zorg

Exclusieve opleiding voor de leden van Zorgnet-Icuro