Een val- en fractuurpreventiebeleid uitrollen: da’s teamwork

Er wordt veel gevallen in Vlaanderen. 30% tot 70% van de 65-plussers in woonzorgcentra valt minstens één keer per jaar. WZC Zonnewende in Kapellen stapte daarom mee in het project procesbegeleiding rond val- en fractuurpreventie.

Leeftijdsdiscriminatie in de zorg

Steeds meer stemmen en opinies weerklinken over de manier waarop we kijken naar ouderen en ouder worden

#kiesvoordezorg

Project Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten biedt opleidingskansen en werkzekerheid

“Ageism speelt gezondheidszorg voor ouderen parten”

Geriater Hilde Baeyens trekt aan de alarmbel

Van ontwikkelingshulp naar samenwerkingsontwikkeling

Zorgnet-Icuro en Lisanga investeren samen in het Congolese Kutu

Onze insteek is vrij simpel: ‘Kom binnen. Zet u. Oe ist?’

Team vrijwillige ervaringsdeskundigen draagt inloophuis T’hus

Een Buffalo met dementie blijft een Buffalo!

AZ Maria Middelares zet in op dementievriendelijkheid

“Kwetsbare mensen vertrouwen sociale professionals. Daar spring je niet lichtzinnig mee om”

Zorgethica Yvonne Denier bundelde haar ervaringen in nieuw boek ‘Het pluisbloemeffect. Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt’: “In sterke teams mogen medewerkers vragen stellen, twijfelen en struikelen.”

Investeren in geestelijke gezondheidszorg

Dit voorjaar schreven de sociale partners en de overheid samen sociale geschiedenis voor de zorgsector.

“Dit akkoord maakt echt het verschil”

Interview met Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal Werk en Sociale economie

“Trialoog wil onderzoeken hoe het in de toekomst nog beter kan”

Hoe kunnen woonzorgcentra hun relatie met familie en bewoners versterken?

Geestelijke gezondheidszorg: een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Het public health perspectief te gebruiken als leidraad in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

Mensgericht bouwen en kankerzorg

De rol van ruimte in de beleving en behoeften kunnen achterhalen en begrijpen

Beroepsportret Joke Timmermans

Dagelijks verantwoordelijke in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek.

Sociale akkoorden voor de 21ste eeuw

Dit voorjaar schreven de sociale partners en de overheid samen sociale geschiedenis voor de zorgsector.

“Alleen een inclusieve samenleving biedt echte vrijheid”

Interview Inge Vervotte, voorzitter dagelijks bestuur Emmaüs

“Woonzorgformules stimuleren tussen ‘in je huis blijven’ en ‘het woonzorgcentrum’”

Pascal De Decker geeft inkijk in de woonbehoeften van ouderen

“Een historische stap vooruit in het aantrekkelijk maken van de sector”

Nieuw IFIC-loonhuis wordt in juli 100% doorgevoerd

“Wij nemen de rol op om expertise te delen”

Surplus² zet in op een vormingsaanbod geestelijke gezondheidszorg 

Vorming voor psychisch herstel

“Onze modules helpen deelnemers om actief hun herstel in eigen handen te nemen.”

“We streven naar innovatie met duurzame impact”

Academie Voor De Eerste Lijn versterkt en ondersteunt

Arbeidscoaches vormen brug tussen zorg en werk

Traject- en/of loopbaanbegeleiding op maat voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid

Beroepsportret Valerie De Bourdeaud’huy

In februari 2021 werd Valerie De Bourdeaud'huy verkozen tot Nurse Of The Year.

Beroepsvereniging voor zorgpastores: “Wij zegenen homoseksuele relaties”

De beroepsvereniging van de katholieke zorgpastores schaart zich met deze opinie achter de visie van monseigneur Bonny en de volledige Belgische Bisschoppenconferentie over de inclusie van de lgbtq+-gemeenschap.