“Hoog tijd dat psychologen en psychiaters vanachter hun bureau komen en de natuur intrekken”

1 tot 10 oktober staat elk jaar in het teken van onze Geestelijke Gezondheid. De regionale landschappen weten uit wetenschappelijk onderzoek én uit ervaring dat de natuur een bijzonder positief effect kan hebben op lichaam en geest. Tom Van den Abeele beaamt dat.

Focus op de lange termijn

Onze gezondheidszorg heeft nood aan een beleid met de focus op de lange termijn

“Ik hoop dat ziekenhuizen in de toekomst blijven samenwerken”

Al anderhalf jaar staat Erika Vlieghe in de vuurlinie van de coronapandemie: “De zorg heeft zich heel wendbaar getoond. Daar mogen we gerust fier op zijn.”

“We zullen heel wat mensen weer op weg krijgen, met meer veerkracht”

Het is een mijlpaal in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: de overeenkomst over de terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn.

Naar een nieuw overlegmodel voor de uitdagingen van de toekomst

Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

“Gamen moet terug de juiste proporties aannemen”

Rebootkamp helpt jongeren controle te herwinnen

Hoe beheers je een onbeheersbare ramp?

Wake-upcall voor Belgisch crisismanagement

“Luisteren naar de ballonnetjes”

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra begint bij goed beleid

“We verdienen onze plek in het zorglandschap”

Centrum voor herstelverblijf: brug tussen ziekenhuis en thuis

Een val- en fractuurpreventiebeleid uitrollen: da’s teamwork

Er wordt veel gevallen in Vlaanderen. 30% tot 70% van de 65-plussers in woonzorgcentra valt minstens één keer per jaar. WZC Zonnewende in Kapellen stapte daarom mee in het project procesbegeleiding rond val- en fractuurpreventie.

Leeftijdsdiscriminatie in de zorg

Steeds meer stemmen en opinies weerklinken over de manier waarop we kijken naar ouderen en ouder worden

#kiesvoordezorg

Project Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten biedt opleidingskansen en werkzekerheid

“Ageism speelt gezondheidszorg voor ouderen parten”

Geriater Hilde Baeyens trekt aan de alarmbel

Van ontwikkelingshulp naar samenwerkingsontwikkeling

Zorgnet-Icuro en Lisanga investeren samen in het Congolese Kutu

Onze insteek is vrij simpel: ‘Kom binnen. Zet u. Oe ist?’

Team vrijwillige ervaringsdeskundigen draagt inloophuis T’hus

Een Buffalo met dementie blijft een Buffalo!

AZ Maria Middelares zet in op dementievriendelijkheid

“Kwetsbare mensen vertrouwen sociale professionals. Daar spring je niet lichtzinnig mee om”

Zorgethica Yvonne Denier bundelde haar ervaringen in nieuw boek ‘Het pluisbloemeffect. Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt’: “In sterke teams mogen medewerkers vragen stellen, twijfelen en struikelen.”

Investeren in geestelijke gezondheidszorg

Dit voorjaar schreven de sociale partners en de overheid samen sociale geschiedenis voor de zorgsector.

“Dit akkoord maakt echt het verschil”

Interview met Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal Werk en Sociale economie

“Trialoog wil onderzoeken hoe het in de toekomst nog beter kan”

Hoe kunnen woonzorgcentra hun relatie met familie en bewoners versterken?

Geestelijke gezondheidszorg: een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Het public health perspectief te gebruiken als leidraad in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

Mensgericht bouwen en kankerzorg

De rol van ruimte in de beleving en behoeften kunnen achterhalen en begrijpen

Beroepsportret Joke Timmermans

Dagelijks verantwoordelijke in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek.

Sociale akkoorden voor de 21ste eeuw

Dit voorjaar schreven de sociale partners en de overheid samen sociale geschiedenis voor de zorgsector.

“Alleen een inclusieve samenleving biedt echte vrijheid”

Interview Inge Vervotte, voorzitter dagelijks bestuur Emmaüs