Belangrijke dossiers op tafel

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 68

tom braes

Niemand kan buurtzorg in zijn eentje organiseren

Betrek ook residentiële voorzieningen, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra in de buurtzorg.

Wij willen niet aan de zijlijn afwachten

Dirk Doucet, directeur van WZC Sint-Margaretha, begon met de realisatie van buurtgerichte zorg in Holsbeek.

Luc Van Herpe

Onze medewerkers luisteren naar 176 directeurs

De voorzieningen van het 'Netwerk kleinschalig genormaliseerd wonen' organiseren de zorg voor mensen met dementie volgens vijf principes die de ‘normalisatie’ in de hand werken.

Luc Tanghe

Opportuniteiten zien en ze vastpakken

Gedelegeerd bestuurder Luc Tanghe over de site Mariahuis Gavere

Lieve Schuerman

Mensen verbinden en bruggen bouwen

Lokaal dienstencentrum als ontmoetingsplek

Naar een woonleefplan voor elke bewoner

Zeg niet animator maar begeleider wonen en leven

Yves Wuyts

Psychosociale rehabilitatie geen prioriteit

GGZ-hervorming: functie 3 in de dode hoek

rudy poedts

Basisspecialistische zorg in het nieuwe ziekenhuislandschap

Werkgroepen bereiden toekomst voor

Caroline Verlinde

Nauwere samenwerking eerste en tweede lijn

Dr. Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef minister Vandeurzen, over de ontwikkelingen in het zieken­huislandschap.