OPINIE

Een wereld in verandering

November 2020

De wereld evolueert snel, razendsnel. De voorbije weken voelden voor de zorgsector – alweer – aan als een rollercoaster, met een explosieve stijging van het aantal besmettingen en een onhoudbare druk op onze zorgverleners. Op het moment dat dit nummer van Zorgwijzer in druk ging, was de tweede lockdown van dit jaar net ingegaan met een verlengde herfstvakantie, gesloten winkels en verplicht telewerk. De zorgsector was daarvoor sterk vragende partij, en moest de samenleving en politici bijna smeken om heldere en doortastende maatregelen. Wanneer u dit nummer leest, zal duidelijk zijn of we daarmee een echt rampscenario hebben kunnen afwenden. In de tijd die voor het afwerken, drukken en verzenden van ons magazine nodig is, kan de wereld er alweer helemaal anders uitzien. 

Naast al dat coronageweld waarvan de media bol staan, proberen we u in dit nummer – ondanks de crisis – ook andere invalshoeken van de zorg te laten zien. Er is het prachtige verhaal uit Ieper, waar het algemeen en het psychiatrisch ziekenhuis de handen in elkaar sloegen voor de gezamenlijke uitbating van de PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis). Die intense samenwerking geeft een patiënt de juiste zorg op de juiste plaats, vanuit eenzelfde visie, in een wisselwerking tussen somatische en psychische zorg. Dankzij een doorgedreven samenwerking gebaseerd op vertrouwen kan de concurrentie uit het model verdwijnen. Over meer samenwerking en vertrouwen vertelt ook Katrien Bervoets, hoofdarts van ZNA, en de concrete samenwerkingen op het niveau van de artsenassociaties. Een verhaal dat een hele tijd geleden al startte in het kader van de netwerkvorming tussen de Antwerpse ziekenhuizen ZNA-GZA. 

margot cloet

Verschillende artsen vertellen in dit nummer over wat hen drijft, en wat ze belangrijk vinden in hun beroep: de hoofdartsen in Ieper over hun geloof in hun gemeenschappelijke project, dr. Ann Vandenbroucke over haar passie voor de geriatrie en de holistische benadering van de patiënt. Twee psychiaters uit een CGG vertellen dan weer over hun samenwerking met de huisartsen. Dr. Ann Roex geeft een inkijk in de grootstedelijke gezondheidsproblemen en armoede waarmee de eerste lijn te maken krijgt. Het zijn levensechte verhalen die ons eraan herinneren dat de zorg veel meer is dan alleen maar Covid-19 bestrijden. 

Helaas was dat alweer de hoofdfocus van de afgelopen weken en moest alles wijken voor crisisbeheer. Zorginstellingen stonden – tegen wil en dank – opnieuw volop in de belangstelling, in de frontlinie, al hadden ze nog zo gewaarschuwd dat dit opnieuw veel bloed, zweet, tranen én slachtoffers zou eisen. Ik wil hier alle leden van Zorgnet-Icuro, alle zorgverleners en alle vrijwilligers van harte danken voor hun inzet en tomeloze toewijding in deze gezondheidscrisis zonder weerga. Jullie stonden er weer, elk vanuit zijn functie, expertise en kennis. Zonder jullie stond dit land nergens. Respect!

MARGOT CLOET • GEDELEGEERD BESTUURDER