OPINIE

Duurzame ontwikkeling

Maart 2021

Herinnert u zich nog de winter en het vroege voorjaar van 2019? Toen kwamen jongeren overal in Europa massaal op straat om de samenleving een geweten te schoppen voor het klimaat. Om regeringsleiders ervan te overtuigen dat het vijf na twaalf is, dat we dringend onze manier van leven moeten veranderen om een ramp voor de generaties na ons te voorkomen. De lente van 2019 en de klimaatzaak lijken nu wel heel ver weg. Ondertussen doorliepen we met het coronavirus alle seizoenen en bevinden we ons in een langdurige gezondheids- en economische crisis. Het afgelopen jaar sloegen we massaal aan het wandelen en fietsen, ontdekten we dat meer thuiswerk perfect mogelijk is en dat het niet nodig is om de haverklap een verre vliegreis te maken. Maar de rek is eruit, iedereen snakt ernaar om het leven van weleer te hernemen. Kan corona ook een opportuniteit voor het klimaat zijn? Zullen we erin slagen om bij de heropbouw ook meer oog te hebben voor duurzame ontwikkeling?

In deze Zorgwijzer leggen we de band tussen duurzaamheid en de zorgsector. De sectoren uit zorg en welzijn engageerden zich in 2017 met een reeks klimaatengagementen om hun uitstoot van CO² significant te gaan reduceren. Willen we de milieudoelstellingen van Parijs halen, dan moeten ook de zorgvoorzieningen hun duit in het zakje doen. De zorg- en welzijnssector is immers verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot in Vlaanderen. In het interview met Peter Raeymaekers en Hannah Bohez kan je lezen hoe meer en meer voorzieningen concreet aan de slag gaan met een gratis energiescan van de Vlaamse overheid en maatregelen implementeren met een terugverdientijd van 5 jaar. Daarnaast focussen ze op afvalstromen, voedselverspilling, mobiliteitsplannen… Ook de integratie van groen en natuurbeleving in de zorgvoorzieningen zit in de lift. Dat toont het verhaal van het Ziekenhuis Oost-Limburg waar ze er resoluut voor kiezen de ziekenhuissite te laten evolueren naar een gezondheidscampus.

Milieucoördinatoren en preventieadviseurs trekken intern de kar van het duurzaamheidsverhaal in de zorg. Milieucoördinator Tom Havermans vertelt hoe hij zijn collega’s in andere functies telkens weer probeert te nudgen om te kiezen voor duurzame alternatieven. Hij pleit voor continue aandacht voor duurzaamheid en het meenemen van iedereen in het verhaal. Geen revolutionaire veranderingen, maar het “haast u langzaam” van bergstappers is zijn adagium. We moeten samen de top bereiken, maar er is ook haast, want in het klimaatverhaal hebben we geen tijd te verliezen. 

Ik kan hem alleen maar bijtreden. We moeten ons allemaal langzaam haasten voor het klimaat. Ook de klimaatcrisis zal een gigantische impact hebben op de volksgezondheid. En 2020 heeft ons geleerd wat een ernstige gezondheidscrisis betekent voor de samenleving als geheel. De huidige acute coronacrisis is hopelijk – dankzij de vaccins – op een dag bezworen. De klimaatcrisis daarentegen zal alleen maar verergeren. We moeten nu handelen. Wie het hart op de goede plaats heeft, draagt niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor de planeet.

MARGOT CLOET • GEDELEGEERD BESTUURDER