Levenslang leren wordt meer dan ooit een must

Rector en arbeidsmarktdeskundige Luc Sels ziet grote uitdagingen voor de zorgsector.

Beroepsportret: Patiënt Experience Officer

Ulrike Pypops is Patient Experience Officer in Jessa Ziekenhuis

Over werklast, draagkracht en verandercultuur

Flexibel werken in ziekenhuizen

Zorgwijzer 77 Nele Ottevaere

Masterclass leidinggeven voor directies en coördinatoren uit de ouderenzorg

Lead to Care: goed leiderschap leidt tot betere zorg

We moeten waakzaam zijn op alle niveaus

Social profitsector en gezondheidszorg in Europa

Nieuw loonmodel IFIC eindelijk van start (maar nog niet overal)

Vlaamse zorgvoorzieningen willen ook in IFIC

An De Cuyper

Wij gaan voor open communicatie zonder verborgen agenda’s

Samenwerking medische raad, directie en raad van bestuur

Bart Pardon en Filip Van Laecke

We leven en werken in een nieuwe realiteit

Het hr-beleid van ziekenhuizen moet mee evolueren met de nieuwe context.

Werkbaar werk

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 67

Werkbaar werk hoog op de agenda

Sociale akkoorden in de maak