Wat Covid-19 ons leerde

De versnippering in de bevoegdheidsverdeling voor gezondheid en welzijn kwam tijdens corona als een monster van Loch Ness ongemeen sterk naar boven. De complexiteit van structuren maakte een eenheid van commando onmogelijk en werkte sterk vertragend. Zorgnet-Icuro doet aanbevelingen voor een transformatie van de zorg. 

“We moeten meer bruggen slaan”

De woonzorgcentra halen stilaan opgelucht adem nu we het ergste van de coronacrisis (voorlopig) achter de rug hebben. De Vlaamse stuurlui Karine Moykens en Dirk Dewolf overschouwen de woelige periode.

Een complex verhaal

Ziekenhuisnetwerken in Wallonië en Brussel

Samenwerking biedt opportuniteiten

Toekomstig labo in het kader van netwerking

Stabiliteit in tijden van verandering

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 87

Een golf van verandering: concurrenten van weleer worden de collega’s van morgen

Ziekenhuisnetwerken voor efficiëntiewinsten en schaalvergroting

Liefde tussen ziekenhuizen nu ook officieel

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 82

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Tom Balthazar

Artsen participeren op alle niveaus

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018

De beste netwerken groeien door samenwerking tussen professionals

Dubbelinterview met directeur-hoofdarts

Jeroen Decoster

Geef medische raad een rol op netwerkniveau

Dr. Jeroen Decoster over netwerken GGZ

Van Hoyweghen Bram

Psychiatrische dagbehandeling

We bezoeken Moderato en Largo van PC Hiëronymus en Dagziekenhuis Beveren van APZ Sint-Lucia.

marc geboers

Netwerkende artsen

Marc Geboers over de samenwerking tussen artsen in de ziekenhuisnetwerken.

Complexe noden vragen om gecoördineerde samenwerking

CGG Vlaams-Brabant Oost engageert zich in samenwerkingsverband RTJ

Ziekenhuisnetwerken willen afspraken consolideren

Margot Cloet en Marc Geboers over de vorming van ziekenhuisnetwerken

De noden zijn er, de oplossingen ook. Laat ons ervoor gaan!

Organisatienetwerk Samen-Wel-Zijn

maaike heyerick

Bondgenoten in de zorg

Mobiele teams GGZ en huisartsen

Ziekenhuisnetwerken in ontwikkeling

Nood aan duidelijkheid en stabiliteit voor grondige hervorming ziekenhuislandschap

Financiering & governance

Peter Degadt vraagt helderheid rond de financiering van de netwerken, en pleit voor samenwerkingsmodellen die toelaten om lokale, regionale verschillen op te vangen.