Een complex verhaal

Ziekenhuisnetwerken in Wallonië en Brussel

Samenwerking biedt opportuniteiten

Toekomstig labo in het kader van netwerking

Stabiliteit in tijden van verandering

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 87

Een golf van verandering: concurrenten van weleer worden de collega’s van morgen

Ziekenhuisnetwerken voor efficiëntiewinsten en schaalvergroting

Liefde tussen ziekenhuizen nu ook officieel

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 82

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Tom Balthazar

Artsen participeren op alle niveaus

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018

De beste netwerken groeien door samenwerking tussen professionals

Dubbelinterview met directeur-hoofdarts

Jeroen Decoster

Geef medische raad een rol op netwerkniveau

Dr. Jeroen Decoster over netwerken GGZ

Van Hoyweghen Bram

Psychiatrische dagbehandeling

We bezoeken Moderato en Largo van PC Hiëronymus en Dagziekenhuis Beveren van APZ Sint-Lucia.

Complexe noden vragen om gecoördineerde samenwerking

CGG Vlaams-Brabant Oost engageert zich in samenwerkingsverband RTJ

Ziekenhuisnetwerken willen afspraken consolideren

Margot Cloet en Marc Geboers over de vorming van ziekenhuisnetwerken

De noden zijn er, de oplossingen ook. Laat ons ervoor gaan!

Organisatienetwerk Samen-Wel-Zijn

maaike heyerick

Bondgenoten in de zorg

Mobiele teams GGZ en huisartsen

Ziekenhuisnetwerken in ontwikkeling

Nood aan duidelijkheid en stabiliteit voor grondige hervorming ziekenhuislandschap