Geef niet te snel op. Durf op je strepen te staan

Interview met dr. Marc Moens

Het is belangrijk om met heel velen samen, heel veel kleine dingen te doen

Interview met Sara Willems over het dichten van de gezondheidskloof

Zorgzaam Leuven zet stapjes in de goede richting naar betere zorg

Pilootproject geïntegreerde zorg voor patiënten met chronische aandoening

Gerrit Rauws

VIVEL: Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

VIVEl is erkend, het echte werk kan beginnen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Een interview met Gerrit Rauws.

An De Sutter

Lokale netwerken van zorg in de eerste lijn zijn de toekomst

Ontwikkelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Bea Cantillon © Jonathan Ramael

Geen simpele oplossing voor structurele armoede

Interview prof. dr. Bea Cantillon

Jo Van Deurzen

Bedenk telkens dat het om je moeder, vader of kind kan gaan…

Interview met Jo Vandeurzen, 10 jaar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Samenwerking Nederlandstalige en Franstalige wachtdiensten in Brussel

Prijs voor de Vlaamse en Brusselse huisarts

Zorgwijzer 77 Hilde Haerden

Wie moeite doet om bruggen te slaan, maakt dialoog mogelijk

Campus O3-huis van het kind in Genk

StefSteyaert

Eerstelijnszones krijgen vorm

Hervorming eerstelijnsgezondheidszorg in een stroomversnelling

De noden zijn er, de oplossingen ook. Laat ons ervoor gaan!

Organisatienetwerk Samen-Wel-Zijn

Johan Wuyts

Engagement zit in mijn bloed

Huisartsen mogen best wat meer worden gewaardeerd voor hun engagement.

Caroline Verlinde

Nauwere samenwerking eerste en tweede lijn

Dr. Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef minister Vandeurzen, over de ontwikkelingen in het zieken­huislandschap.