STAGE LOPEN IN TIJDEN VAN CORONA

STUDENTEN VERPLEEGKUNDE DRAGEN HUN STEENTJE BIJ

5 mei 2020

Evelien Devisscher zit in het laatste jaar ZoWe Verpleegkunde, campus Oostende. Net op het moment dat de ziekenhuiswereld zich voorbereidde op de coronapandemie, liep ze stage in het AZ Damiaan Oostende. Hoe ervaart een student een gezondheidscrisis van dergelijke omvang? Evelien deelt haar ervaringen met de lezers van Zorgwijzer.

“Oorspronkelijk was ik heel erg bezorgd en dacht ik: ‘zal ik dit wel aankunnen als student?’ Tenslotte is Covid-19 een virus waarover nog heel wat onduidelijkheid bestaat en bij wetenschappers tot op vandaag nog veel vraagtekens doet rijzen.’ Gelukkig won ik gaandeweg vertrouwen. Allereerst dankzij de steun die ik mocht ervaren in het team waar ik stage liep. Ik werd betrokken bij de briefings van belangrijke informatie en er was binnen het team voldoende ruimte om gesprekken aan te knopen en verhalen uit te wisselen. Dat bood me houvast om de situatie aan te kunnen. AZ Damiaan levert grote inspanningen om op een veilige manier kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.”

Evelien Devisscher

 “Ook het vangnet van de school voor alle studenten op stage was om u tegen te zeggen! We konden zowel bij de coach als bij de stagedocent online terecht. En uiteraard kon ik ook terugvallen op een stevige theoretische en praktische bagage vanuit de opleiding. Die gaf mij de nodige houvast om op een deskundige manier veilige zorg te bieden aan de zorgvragers. Zo kon ik in deze coronatijd mijn steentje bijdragen.”

“Als stagiair werd ik betrokken bij de briefings. Er was binnen het team voldoende ruimte om gesprekken aan te knopen en verhalen uit te wisselen. Dat bood me houvast om de situatie aan te kunnen.”

“Als studenten dragen we die stage-ervaringen met ons mee. In de online lessen is er ruimte om via uitwisseling en persoonlijke reflectie stil te staan bij de impact van deze stage op ons als toekomstige verpleegkundige, maar ook als persoon. Bovendien reikt de school ons een ethisch denkkader aan (gebaseerd op de visie van Zorgnet-Icuro en professor Chris Gastmans) waarmee we met een ethische blik leren kijken naar deze crisissituatie en de impact hiervan op de zorg.”

“Ik ben dankbaar voor het leerrijke traject dat ik samen met mijn medestudenten in deze coronatijd kon afleggen. Uiteraard voel ik net als mijn medestudenten mee met allen die door Covid-19 een geliefde persoon hebben verloren. We wensen alle herstellende Covid-patiënten een spoedig herstel toe.”

“De ingrijpende stage-ervaring heeft me bewust gemaakt over hoe belangrijk het is om de richtlijnen rond hygiëne, social distancy, en dergelijke strikt op te volgen. Iedere burger draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen voorkomen dat mensen getroffen worden door deze ingrijpende infectie. Ook hierbij volg ik de bekende uitdrukking: “het is beter voorkomen dan genezen”. Jij ook?”


Gerelateerde berichten

EHBP – Eerste Hulp Bij Psychische problemen

Vroegtijdige herkenning leidt tot betere hulp

Zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen

Gezondheidszorg en jeugdhulp werken samen.

Infografieken geven artsen en patiënten houvast bij keuzes

Wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar concrete adviezen op aspecten die ertoe doen voor de patiënten.