4 juli 2017

SINT-ELISABETHZIEKENHUIS ZOTTEGEM: HET BEHEER VAN REMOTE MONITORING TOESTELLEN

VEILIGHEID EN KWALITEIT VOOR ALLES

Elk ziekenhuis telt vele duizenden toestellen die stuk voor stuk moeten worden opgevolgd, onderhouden, hersteld en tijdig vervangen. De toestellen zitten verspreid over alle mogelijke diensten, afdelingen en bij de artsen. Dat maakt het toezicht erop en de opvolging ervan bijzonder complex. Reken daarbij de tientallen leveranciers die erbij betrokken zijn en de verregaande expertise die ervoor nodig is. Gelukkig zorgt ook hier automatisering voor soelaas. Remote monitoring van toestellen wordt de standaard. Wij gingen ons licht opsteken in het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem.

“In het kader van onze zorg voor kwaliteit hebben we vorig jaar alle toestellen in het ziekenhuis geïnventariseerd”, vertelt Lieven Van Crombrugge, hoofd van de biomedische dienst. “We gebruiken daarvoor het softwarepakket Ultimo. In totaal inventariseerden wij 6.965 toestellen: van monitors en infuuspompen tot en met weegschalen en echografietoestellen. Eerst werden de hoogrisicotoestellen aangepakt, daarna volgden de mediorisico- en de laagrisico­toestellen. Elk toestel heeft zijn eigen onderhoudsplan. Zo zorgen we er onder meer voor dat als een onderhoudsbeurt gepland is in november, we in september daarvoor een herinnering krijgen. Dan kunnen we al het nodige inplannen. Vroeger gebeurde het beheer manueel of in beperkte data­bases. Dat is niet meer van deze tijd. Het aantal toestellen neemt toe, net als de complexiteit ervan.”

“Een bijkomend voordeel is dat we de hele historiek van elk toestel kunnen bijhouden: van bij de levering en voor de hele levensduur. Alles slaan we op: elk nazicht, elk onderhoud, elk herstel, elke vervanging. Als er dan ooit iets fout loopt, dan kunnen we sneller achterhalen wat de oorzaak is. Natuurlijk vergt het een hele opdracht om alles te registreren, maar eenmaal dat is gebeurd, winnen we er tijd en overzicht mee. Nieuwe toestellen, ook die voor de artsen, passeren nu sowieso via onze dienst. Dat vroeg een verandering in gedrag, maar we hebben hier met z’n allen hard aan gewerkt en de resultaten zijn er.”

VEILIGHEID

Veel toestellen worden door interne of externe experten in het ziekenhuis zelf nagekeken, onderhouden en hersteld. Voor een aantal toestellen gebeurt het onderhoud of een update extern. “Dat vergt extra veiligheidsmaatregelen”, zegt directeur ICT Johan Noyez. “Het is de biomedische dienst die alles rond de medische toestellen coördineert. Wil een externe firma toegang tot ons ICT-systeem, dan moeten ze dat aanvragen. Als de biomedische dienst groen licht geeft, activeren wij die toegang. Na een vastgestelde tijd wordt die toegang automatisch weer gedeactiveerd. Die manier van werken geldt zowel voor medische toestellen als voor software toepassingen op servers en pc’s.”

“Enkel voor grote internationale dienstverleners, bijvoorbeeld in de dienst medische beeldvorming, wordt hiervan afgeweken. Voor die partijen wordt op hun uitdrukkelijk verzoek een beveiligde firewall-to-fire­wall verbinding opgezet. De veiligheid wordt mee bewaakt en gegarandeerd door die bedrijven zelf, die wereldwijd op die geijkte manier werken. Een gevolg is wel dat we minder op de hoogte zijn van de timing van updates en onderhoud.”

“ICT blijft een gevoelig punt. Veiligheid en privacy zijn absolute prioriteiten”, zegt Johan Noyez. “Denk aan de aanval van hackers onlangs, waarbij ook ziekenhuizen in Engeland het slachtoffer waren. Firewalls, virusscanners, specifieke detectie­software, awareness bij de gebruikers… we doen wat we kunnen, maar 100% garantie kan niemand geven. Het up-to-date houden van alle software is hoe dan ook erg belangrijk.”

“Natuurlijk zijn we soms verontrust. Elke ICT-er is voortdurend alert en op zijn hoede. Zo hoort het. Security is een belangrijk aandachtspunt. Daarin wordt erg veel geïnvesteerd. Tegelijk biedt ICT ontzettend grote mogelijkheden. Een ziekenhuis zonder ICT is vandaag gewoon ondenkbaar.”

 

TEKST: FILIP DECRUYNAERE • BEELD: JOHAN MARTENS