Post-Corona:is de Zorg nu eindelijk aan Zet?

juni 2020

In het voorjaar 2019 organiseerde Zorgnet-­Icuro onder de naam “Zorg aan Zet” een brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Burgers en zorgverleners dachten na en discussieerden over ons zorgsysteem, waar we naartoe moeten en hoeveel we daarvoor over hebben. Een rapport van meer dan 30 pagina’s toonde wat mensen belangrijk vinden, signaleerde problemen en stelde concrete hervormingen voor. Toch was zorg in de verkiezingscampagne van 2019 nooit een groot thema; geen enkele partij wilde zich hierop profileren. 

We zijn nu ruim één jaar en één Covid-crisis later. Die crisis blies alles weg en zette de pijnpunten van ons zorgsysteem op scherp. Bevragingen bij het brede publiek tonen dat mensen wakker liggen van de gezondheidszorg. We vragen ons af of nu de tijd eindelijk aangebroken is om ons zorgsysteem krachtdadig te transformeren. Zullen politici hiervan de eerste beleidsprioriteit maken? Is de Zorg nu eindelijk aan Zet? 

Zorgnet-Icuro wil geen analyse of evaluatie maken van de aanpak van de
Corona-crisis. Gewapend met de kennis en de ervaring uit de crisis willen we vooruit kijken. Covid-19 heeft ons zorgsysteem zwaar op de proef gesteld. Zeker in het begin was er vaak een gevoel van chaos, zowel bij personeel als zorgvragers. Maar de disruptie toonde ook dat als de nood het hoogst is, er veel mogelijk wordt. Het draagvlak voor transformatie, voor doorgedreven verandering in de sector en bij de bevolking is groot. We moeten van dit momentum van eensgezindheid ook een hefboom kunnen maken.

Zorgnet-Icuro wil niet aan de kant staan kijken, maar samen met de sector de veranderingen mee sturen en op poten zetten. Op 4 juni presenteerden we onze beleidsaanbevelingen voor de uitbouw van een solied en solidair zorgsysteem dat de gezondheid en het welzijn van onze bevolking op de eerste plaats zet. We zetten ze ook in deze Zorgwijzer graag prominent vooraan. We laten ook een aantal gezaghebbende stemmen daarop reflecteren. We hopen dat het beleid de stem van velen – zorgverleners én burgers – ernstig zal nemen. Er zal moed, durf en lef nodig zijn om te doen wat nodig is, en deze keer niet over te gaan tot business as usual. Dat is het mandaat dat de politici ruim een jaar geleden van ons kregen. Covid-19 heeft het alleen maar versterkt.

Er liggen vier onwerkelijk drukke maanden achter ons. We weten hoe zwaar het voor de zorgsector was, maar we weten niet wat voor ons ligt. Er zijn tal van onvoorspelbare factoren. We hebben nog geen zicht op de omvang van de economische schade en de evolutie van het virus. Maar er is ook vertrouwen.
Ik heb de afgelopen maanden een enorme
veerkracht gezien bij iedereen in zorg en welzijn, een wil om dit samen door te komen en ervoor te gaan met hart en ziel. Zorg is wat door het hart gaat, wat dicht bij de mensen komt. Ik wil iedereen in zorg en welzijn van harte bedanken voor hun tomeloze inzet en een rustgevende en mooie zomer toewensen. Tijd om de batterijen op te laden!

 

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder

margot cloet