OPKOMEN VOOR KWETSBAREN:KEUZES MAKEN

9 december, 2019

Sinds 2 oktober is onze nieuwe Vlaamse regering aan de slag, en dus ook de nieuwe minister voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoede. We geven in deze Zorgwijzer Wouter Beke uitgebreid de kans om uit te spreken waarvoor hij staat, wat er op zijn beleidstafel ligt en welke accenten hij daarin wil leggen. Begin oktober sprak de nieuwe ploeg trots over een reeks nieuwe investeringen voor een “warm Vlaanderen”, de minister van welzijn noemt zich graag de “minister van en voor kwetsbare mensen”. 

We zijn ondertussen ruim anderhalve maand verder. Samen met het vallend blad en de grijze herfstlucht werd duidelijk dat we in ijltempo een besparingsgolf over ons heen krijgen. En die snijdt diep. Met ingang van 1 januari 2020 bespaart Vlaanderen structureel 1,3% op de totaliteit van de middelen in het beleidsdomein zorg en welzijn. In totaal gaat het om meer dan 310 miljoen euro besparingen voor deze legislatuur. Dat zet de aangekondigde investeringen van 550 miljoen euro in een heel ander daglicht dan het beeld dat de Vlaamse regering bij haar aantreden graag schetste. Wij denken dat het geen goed signaal is voor wie in de zorg werkt en voor wie zorg nodig heeft. De meest kwetsbaren in de samenleving zullen het gelag betalen en de ongelijkheid zal verder toenemen.

Is dat de samenleving die we willen? De zorgnoden die zich de komende jaren aandienen zijn immens. Tussen 2020 en 2040 zullen er 60% 85-plussers bijkomen. Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde leven mensen veel langer en zijn ziekten beter behandelbaar, maar hebben zij veel meer langdurige zorg en ondersteuning nodig. Tegelijk verdunt het maatschappelijk weefsel en zijn we met zijn allen langer aan het werk. Dus zijn er minder mantelzorgers. De vaak schrijnende noden in de geestelijke gezondheidszorg hoeven geen toelichting meer. De gezondheidskloof neemt niet af, integendeel. We weten nochtans uit onderzoek dat inzetten op de meest kwetsbaren loont. Getuige het interview met prof. Sara Willems in deze Zorgwijzer. Het pilootproject in het ziekenhuis van Geel toont heel concreet wat inzetten op sociaal kwetsbaren voor de gehele samenleving kan opleveren. 

En ja, daarvoor zijn, naast de broodnodige hervormingen, middelen nodig. En ja, er zijn ook nog andere beleidsdomeinen met hoge noden. We hoopten op een regering die de kaart van de kwetsbaren in onze samenleving zou trekken. En niet een kaart die het huidige tijdsbeeld van “ieder voor zich” versterkt. Moeten we stilaan niet de open vraag durven stellen hoeveel we voor onze zorg over hebben? En hoe solidair we die organiseren? Hoe ver willen we gaan in de tendens naar individualisering, ook in de zorg? Zijn we met zijn allen bereid om samen en solidair ook meer bij te dragen voor die zorgnoden? Met de sterkste schouders voorop? Het zijn prangende vragen: voor u en voor mij, en voor de Vlaamse beleidsploeg.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder

margot cloet