Focus op de lange termijn

Onze gezondheidszorg heeft nood aan een beleid met de focus op de lange termijn

“Ik hoop dat ziekenhuizen in de toekomst blijven samenwerken”

Al anderhalf jaar staat Erika Vlieghe in de vuurlinie van de coronapandemie: “De zorg heeft zich heel wendbaar getoond. Daar mogen we gerust fier op zijn.”

“We zullen heel wat mensen weer op weg krijgen, met meer veerkracht”

Het is een mijlpaal in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: de overeenkomst over de terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn.

Naar een nieuw overlegmodel voor de uitdagingen van de toekomst

Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

“Gamen moet terug de juiste proporties aannemen”

Rebootkamp helpt jongeren controle te herwinnen

Hoe beheers je een onbeheersbare ramp?

Wake-upcall voor Belgisch crisismanagement

“Luisteren naar de ballonnetjes”

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra begint bij goed beleid

“We verdienen onze plek in het zorglandschap”

Centrum voor herstelverblijf: brug tussen ziekenhuis en thuis