Leeftijdsdiscriminatie in de zorg

Steeds meer stemmen en opinies weerklinken over de manier waarop we kijken naar ouderen en ouder worden

#kiesvoordezorg

Project Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten biedt opleidingskansen en werkzekerheid

“Ageism speelt gezondheidszorg voor ouderen parten”

Geriater Hilde Baeyens trekt aan de alarmbel

Van ontwikkelingshulp naar samenwerkingsontwikkeling

Zorgnet-Icuro en Lisanga investeren samen in het Congolese Kutu

Onze insteek is vrij simpel: ‘Kom binnen. Zet u. Oe ist?’

Team vrijwillige ervaringsdeskundigen draagt inloophuis T’hus

Een Buffalo met dementie blijft een Buffalo!

AZ Maria Middelares zet in op dementievriendelijkheid