Ambitie: mag het iets meer zijn?

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 73

PedroFacon

Verantwoordelijkheid nemen hoort bij leiderschap

Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg FOD volksgezondheid, over o.a. de ziekenhuisnetwerken, de ziekenhuisfinanciering en de organisatie van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

OlivierBollen

Suïcidepreventie in mobiel crisisteam

ASSIP: Attempted Suicide Short Intervention Program

Kiezen voor dialoog

Ethische handvatten voor procedure gedwongen opname bij verslaving

Bent u al klaar voor GDPR?

Verantwoordelijkheid zorgvoorzieningen neemt toe

HermanDevrieze

Circulaire economie in de praktijk van een ziekenhuis

Kiezen voor duurzaamheid: recyclage in UZ Leuven

Nieuw loonmodel IFIC eindelijk van start (maar nog niet overal)

Vlaamse zorgvoorzieningen willen ook in IFIC

Junckerplan voor Europese investeringen biedt ook zorgvoorzieningen kansen

Lagere rentevoet dankzij Europese bankgarantie voor risico-investeringen