Sociaal Ondernemerschap 2.0

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 69

Het is méér dan louter technologie

Telemonitoring breekt door

Herwig Claeys

Er is nog heel wat terrein te ontginnen

Pionier in online hulpverlening

Online en face to face hulpverlening versterken elkaar

Online hulpverlening in zorg en welzijn

Veiligheid en kwaliteit voor alles

Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem: het beheer van remote monitoring toestellen

Tijs Vandemeulebroucke

Robots in de zorg: ondersteunend of plaatsvervangend?

Ethische aspecten van sociaal ondersteunende robotica in de ouderenzorg

Persoonsgerichte zorg in al haar dimensies

Dementia Care Mapping verhoogt het welbevinden van personen met dementie

Gorik Keasemans

Kwaliteits- en financiële toetsing is essentieel

Organisatie- en financieringsmodel psychologische zorg

Ronny Bruffaerts

Algoritme slaagt waar genetica en hersenonderzoek faalden

Accurate voorspellingen geestelijke gezondheid bieden nieuwe mogelijkheden voor preventie

Investeren in zorginfrastructuur met mooi rendement

Nieuw: sociale gereglementeerde vastgoedvennootschappen