christophe indigne

26 september 2017

AZ DELTA GAAT NAUW SAMENWERKEN MET PATIËNTENVERENIGINGEN

ER IS HEEL WAT AAN HET BEWEGEN

AZ Delta ondertekende eind juni een samenwerkingsovereenkomst met maar liefst acht patiëntenverenigingen. Het gaat om méér dan een intentieverklaring. Diensthoofd patiëntenbegeleiding Christophe Indigne coördineert het geheel.

“We zijn gestart vanuit een visie die gelooft in de kracht van samenwerking. Om die visie in werkelijkheid om te zetten, hebben we in AZ Delta eerst enkele keren een ‘Dag van de patiëntenvereniging’ georganiseerd. Daar konden ziekenhuismedewerkers samen met leden van patiëntenverenigingen zoeken naar manieren van samenwerking. Bij de eerste editie bleek dat dit een schot in de roos was: een 20-tal patiënten­verenigingen waren onmiddellijk enthousiast om deel te nemen. Via werkgroepen en workshops heeft die samenwerking gaandeweg meer concrete vorm gekregen”, vertelt Christophe Indigne.

“Er zijn verschillende manieren om samen te werken met patiëntenverenigingen. Ten eerste hebben wij ons als ziekenhuis geëngageerd om de patiëntenverenigingen meer bekendheid te geven. Ten tweede willen wij patiënten attent maken op het specifieke aanbod dat voor hen interessant kan zijn: vorming, bijeenkomsten, activiteiten… Ten slotte hebben we ook afgesproken om voortdurend contact met elkaar te houden en informatie uit te wisselen. Zo kan een expert van het ziekenhuis gaan spreken voor een patiëntenvereniging. Omgekeerd kan een patiëntenvereniging feedback geven over patiëntenervaringen in het ziekenhuis. Alles samen genomen kan het dus om veel meer gaan dan het ter beschikking stellen van folders van pa­tiëntenverenigingen in het ziekenhuis. Maar dat is natuurlijk al een zeer goed begin.”

christophe indigne
TIJD EN MIDDELEN

“Eind juni ondertekenden we een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met acht patiëntenverenigingen. We zien dat als een succesvolle start; de groep kan natuurlijk verder uitbreiden. Het is ook een kwestie van tijd en middelen, én van met elke patiëntenvereniging samen zoeken naar meerwaarde voor beide partijen. Met acht patiëntenverenigingen om te starten, blijft het voor ons haalbaar. Aan elke pa­tiëntenvereniging koppelen wij immers een aanspreekpersoon in het ziekenhuis. Die persoon is een deskundige in de betreffende pathologie. Hij of zij staat in voor de contacten met de vereniging en is bereikbaar voor vragen en suggesties. Elke aanspreekpersoon wordt bijgestaan door een arts en dat maakt ons engagement en onze inhoudelijke inbreng nog sterker. De artsen staan hiervoor zeker open. Het kadert dan ook perfect in de beleidsvisie van het ziekenhuis.”

“Het is soms nog wat zoeken hoe het allemaal verder zal worden uitgewerkt. Hoe ruim en hoe diep die samenwerkingen kunnen uitgroeien, dat kunnen we momenteel nog niet inschatten. Als diensthoofd patiëntenbegeleiding coördineer ik het geheel; ik ben dus de liaison tussen de verschillende medewerkers die contacten onderhouden met een patiëntenvereniging. Ik volg alles op en zorg ervoor dat de overeenkomsten geen dode letter blijven.”

“Naast die samenwerking met de pa­tiëntenverenigingen streven wij er met AZ Delta ook op andere manieren naar om patiënten een stem te geven in het beleid van het ziekenhuis. Hiervoor zijn er het stakeholdersoverleg en de focusgroepen. In de focusgroepen gaan we op geregelde tijdstippen in dialoog met patiënten over hoe ze de opvang, de behandeling en de nazorg in het ziekenhuis ervaren. We proberen het contact met patiënten dus op zoveel mogelijk niveaus in het ziekenhuis uit te bouwen. De tijd dat patiënten helemaal afhankelijk waren en geen stem hadden, ligt ver achter ons. Patiënten willen geëmpowerd worden. Dat kan alleen als er sprake is van gelijkwaardigheid. Daarom proberen we patiënten op zo veel mogelijk verschillende manieren te betrekken in het ziekenhuis- én in het therapeutisch beleid.”

ENTHOUSIASME

“De patiëntenverenigingen zijn heel enthousiast over de samenwerking met AZ Delta. Ik voel dat iedereen hiervan een succes wil maken. Natuurlijk is niet elke patiënt lid van een vereniging, maar door die samenwerkingsovereenkomsten zullen ook patiënten die géén lid zijn verschillende voordelen ondervinden: een meer kwaliteitsvolle zorg, een beter begrip tussen patiënten en zorgverleners … Dat is toch wel de moeite waard om ons voor in te zetten. De mensen die ik hierover spreek, stellen het enorm op prijs dat het ziekenhuis in die samenwerkingen investeert.”

“Over een viertal maanden gaan we de impact van die eerste overeenkomsten evalueren. Nogmaals, dit mag voor ons geen dode letter blijven. Als coördinator volg ik de ontwikkelingen op. Mijn rol is net om alle samenwerkingen een duwtje in de rug te geven. Eind dit jaar gaan we met elke patiëntenvereniging apart aan tafel zitten voor een grondige evaluatie. Het is spannend en het kan nog alle kanten uit, maar je voelt dat er heel wat aan het bewegen is”, besluit Christophe Indigne.

 

TEKST: FILIP DECRUYNAERE • BEELD: PATRICK HOLDERBEKE