Zorgwijzer 64

 Downloaden 

Zorgwijzer 64

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Goed bestuur: interview met secretaris-generaal Karine Moykens van het departement WVG
08  Case uit de praktijk: vzw Integro
10  Pilootprojecten verkort ziekenhuisverblijf na een bevalling
14  Ethisch Advies over rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg
17  Europese privacywetgeving
18  Een generatie-intelligent vrijwilligersbeleid
20  Crustatieve zorg in de psychiatrie
24  Twee borstchirurgen over kwaliteitsvolle zorg
26  Het Lezerscollectief: nooit te oud om te lezen
28  Zot van ’t Boeren leidt land- en tuinbouwers naar de hulpverlening

Zorgwijzer 63

 Downloaden 

Zorgwijzer 63

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Dr. Ri De Ridder over pilootprojecten chronische zorg
08  Pilootproject EMPACT! uit Midden-West-Vlaanderen
10  Interview Dr. Caroline Verlinde
13  Interview Dr. Roy Remmen
15  Lunch met de CEO
18  Dr. Vicky Matthysen over veranderingen in de GGZ
20  Dr. Luc Van Looy over patiëntveiligheid en de functie van hoofdarts
22  Dr. Brigitte Velkeniers: planningscommissie werkt met betere gegevens dankzij PlanCAD
24  Gesprek met ASO in de neurologie dr. Laurens Dobbels
26  Dr. Sophie Tobback: huisarts in het woonzorgcentrum
28  Rita Cuypers: artsen zoeken nieuwe plaats in ziekenhuisnetwerken

Zorgwijzer 62

 Downloaden 

Zorgwijzer 62

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Zorgstrategisch Plan Vlaanderen
10  Koepels vinden elkaar in Wallonië en Brussel
12  Woonzorgcentra investeren in informatisering
14  Leeftijdsdiversiteit op de werkvloer: tussen vloek en zegen
18  Toekomstvisie op de dringende geneeskundige hulpverlening en de spoeddiensten
20  Columbusmethodiek jeugdzorg ook toepasbaar in geestelijke gezondheidszorg?
22  Over de match tussen organisatie en vrijwilliger
26  Wegwijs in mantelzorg
28  Zorgnet-Icuro ondersteunt projecten internationale solidariteit
30  App geeft personen met dementie een stem in hun vroegtijdige zorgplanning

Zorgwijzer 61

 Downloaden 

Zorgwijzer 61

03  Editoriaal
04  Interview met prof. David McDaid: “Investeren in GGZ rendeert, ook economisch”
06  Dr. Brenda Reiss-Brennan pleit voor Team Based Care
08  Europese krachten gebundeld
10  Prof. Benedetto Saraceno houdt vlammend pleidooi
12  Vijf boodschappen en engagementen
14  GGZ en onderwijs, werk, huisvesting en buurtwerking
16  GGZ en de samenwerking op het terrein
18  Aan de toog met ervaringsdeskundige, minister Vandeurzen en directeur GGZ Zorgnet-Icuro
19  Minister Maggie De Block: “Onze eilandjes verlaten”
20  Tips van Phil Morgan voor meer herstelgerichte zorg
22  De sociale kost van verslaving
24  Ouderen met GGZ-moeilijkheden
26  Wat Nederland en België van elkaar kunnen leren
27  Zorginnovatie volgens prof. Guus Schrijvers
28  Tool Regizel helpt bewoners op weg naar hun doel
30  Korte berichten

Zorgwijzer 60

 Downloaden 

Zorgwijzer 60

03  Editoriaal
04  Interview met minister Maggie De Block: “We gaan de moeilijke gesprekken niet uit de weg”
09  Dossier aanslagen in Brussel
17  Naar een terugbetaling van psychologische zorg
20  Revalidatieconventies GGZ komen uit de kast
23  Hoge tevredenheid bij medewerkers ouderenzorg, maar werkdruk stijgt
24  HRwijs ondersteunt socialprofitorganisaties met advies en tools
26  Oog voor elkaar: ontmoetingen creëren met mensen in armoede
28  Opleidingen maken zorgsector wegwijs in schuldenproblematiek
30  Masterclass brengt nieuwe directies woonzorgcentra samen

Zorgwijzer 59

 Downloaden 

Zorgwijzer 59

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview met minister Jo Vandeurzen: “Zorgstrategisch plan Vlaanderen krijgt vorm”
10  Nieuw VIPA in de steigers: “Overheid blijft structureel investeren in zorgvoorzieningen”
14  Esthetische ingrepen voortaan onderworpen aan BTW
16  Doctoraat onderzoekt patiëntveiligheid in de eerstelijnszorg
18  Technische dienst Jan Yperman Ziekenhuis grijpt kansen accreditatie aan
20  Prof. Renaat Peleman over de arts van de toekomst
23  Architectuur en zorg samen op zoek naar ruimte voor humane isolatie
26  Interactieve workshop met bordspel vormt zorgmedewerkers in valpreventie
28  Evidence-based nursing voor alle verpleegkundigen toegankelijk

Zorgwijzer 58

 Downloaden 

Zorgwijzer 58

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview met minister Hilde Crevits: “Laat ons zoveel mogelijk meerwaarde halen uit dat extra jaar verpleegkunde”
10  Rondetafel arbeidszorg: “Is dit echt voor niemand een prioriteit?”
15  Alles wat je moet weten over burn-out in de zorg in nieuw verhalenboek
18  BelRAI klaar voor implementatie: wachten op groen licht van de overheid
24  Congres Open Minds: inschrijvingen geopend!
26  De ethiek van de menselijke verbetering: de lamp van Aladdin of de doos van Pandora?
28  Auditoren NIAZ en JCI onder de indruk van Belgische ziekenhuizen

Zorgwijzer 57

 Downloaden 

Zorgwijzer 57

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Q & S-ploeg Zorgnet-Icuro maakt round-up en blikt vooruit
10  Keynote Stephen Swensen: “Wie door de ogen van de patiënt kijkt, ziet de kwaliteit verhogen en de kosten dalen”
13  Lessons learnt uit de workshops
16  UZ Gent wint posterwedstrijd: “Kwaliteitsbeleid zit in onze genen”
18  De accreditaties van 2015
20  VIP²-indicatoren geven ziekenhuishygiëne boost in AZ Alma
22  Geestelijke gezondheidszorg gaat van start met kwaliteitsindicatoren
24  Kwaliteitsbeleid in de revalidatieziekenhuizen: “Medewerkers krijg je mee als ze de meerwaarde voor de patiënt zien”
27  Certificering betekent nieuwe stap in kwaliteitsbeleid woonzorgcentra
30  Delen om te leren: waardevolle patiëntveiligheidsinitiatieven in de kijker

Zorgwijzer 56

 Downloaden 

Zorgwijzer 56

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Congres Open Minds van 26 en 27 mei 2016 komt op unieke wijze tot stand
10  Heerlijk helder in de zorg: hoe zorgen we voor een betere Health Literacy bij de zorgvrager?
15  Nieuwe roadmap e-Gezondheid legt ambities vast
18  Vlaamse hersteldagen: “Herstelgerichte zorg wil krachten van (psychisch) kwetsbare personen weer bovenhalen”
20  Revalidatieziekenhuizen bereiden zich voor op overheveling naar Vlaanderen
22  Hervorming KB 78: zorg organiseren vanuit de zorgvraag, niet vanuit het aanbod
24  Nieuwe zorgcampus Pelle Melle: “Creativiteit en samenwerking zijn sleutels voor de toekomst”
26  Strategische communicatie in de geestelijke gezondheidszorg
28  Wit-Gele Kruis deelt ervaringen over nieuw organisatiemodel

Zorgwijzer 55

 Downloaden 

Zorgwijzer 55

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview: Algemeen directeur Agnes Bode neemt afscheid van  Familiehulp
12  Minister Vandeurzen te gast in bestuurscollege ouderenzorg Zorgnet-Icuro
14  Woonzorgcentra op zoek naar digitale identiteit – Zorgnet-Icuro biedt houvast
16  Seksualiteit bij ouderen: “Zorgmedewerkers spelen belangrijke rol om taboe te doorbreken”
20  Werkbaar werk: langere loopbanen en kwaliteitsvolle zorg vragen meer autonomie
22  Studenten verpleegkunde doorlopen gehele opleiding in zorgvoorziening
24  Doctoraatsonderzoek: “Ruimte voor meer efficiëntie in voorspelbare zorg”
26  Waardegedreven ondernemen: zorgvoorzieningen wisselen ethische ervaringen uit
28  CGG nemen initiatieven om conflictsituaties rond echtscheidingen te ontzenuwen

Zorgwijzer 54

 Downloaden 

Zorgwijzer 54

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Zorgnet-Icuro is blij met steun van artsen voor hervormingen
09  Reflectie op de tien hoofdboodschappen uit het Plan van Aanpak van minister De Block voor de Hervorming van de Ziekenhuisfinanciering
12  Interview prof. dr. Jo Lambert: “Dubbele cohorte biedt opportuniteit voor knelpuntdisciplines”
15  Grondige toekomstvisie hertekent dringende hulpverlening en spoed: “Samenwerking met huisartsen is sleutel tot acute zorgketen”
18  Zorggebieden als sleutel voor regionale ziekenhuisnetwerken
20  De visie van hoofdarts dr. Frank Weekers over de op til zijnde veranderingen in de gezondheidszorg
23  Samenwerking tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra: “Als je de zorgvrager centraal stelt, dan worden veel keuzes al een stuk gemakkelijker”
26  Hoofdarts dr. Geert Everaert: “We moeten onszelf in vraag durven te stellen”
30  Nieuw veiligheidsbeleid: “Het controleren en beheersen maakt plaats voor ‘loslaten’”

Zorgwijzer 53

 Downloaden 

Zorgwijzer 53

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Dubbelinterview: Hendrik Delaruelle neemt de fakkel over van Frank Cuyt als algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond
10  Jan Yperman Ziekenhuis: “Wie stappen vooruit zet op het gebied van kwaliteit, moet ook mee zijn met communicatie”
14  Onlinehulpverlening voor zorg en welzijn definitief uit de startblokken
17  A woman with a plan: zorgambassadeur Lon Holtzer over haar actieplan 3.0
20  Governance: terugblik op drie pilootprojecten stakeholdersoverleg
25  Partezis omgetoverd in In4Care: sterke partner voor innoverende zorg- en welzijnsorganisaties
28  Doctoraatsstudie brengt in beeld hoe architectuur ondersteunend kan zijn voor personen met dementie
30  Vlaams Patiëntenplatform laat zijn stem horen in het debat over de ziekenhuisfinanciering

Zorgwijzer 52

 Downloaden 

Zorgwijzer 52

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Jan Smets van de Nationale Bank België: “Als economist pleit ik voor meer investeringen”
11  Het grote debat over de Gids geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
17  Prof. dr. Jaques De Keyser (Belgian Stroke Council): “Snelheid en samenwerking zijn cruciale sleutels in beroertezorg”
20  Zorgnet Vlaanderen en Icuro ondertekenen fusieprotocol
22  Naar een tarificatie per eenheid in de woonzorgcentra
24  KCE-studie: Belg vindt dat nieuwe behandelingen vooral de levenskwaliteit moeten verbeteren
26  CGG Brussel brengt de kracht van narratieve zorg bij ouderen in kaart
28  Guy Tegenbos gaat met pensioen maar zijn engagement blijft

Zorgwijzer 51

 Downloaden 

Zorgwijzer 51

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Krista Bracke getuigt over haar ervaringen als patiënt en geeft tips aan zorgverleners
10  Gorik Kaesemans en Isabel Moens: “Niemand heeft baat bij aparte circuits, zeker de cliënt niet”
12  Reportage: “Fysieke nabijheid van eerstelijnspsycholoog en huisarts is cruciaal”
14  Prof. Jef Breda deelt inzichten over een persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg
17  Visietekst ‘Gezondheid en gezondheidszorg: iedereen expert’ van denktank Metaforum (KU Leuven) onder de loep
20  Terugblik op symposium Angels & Robots – Dag Van de Zorg
22  Sociaal werkers in ziekenhuizen ijveren voor meer erkenning
24  IPSIG leert jonge professionals in de gezondheidszorg om samen te werken
28  Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch helpt mensen een plaats te vinden in de samenleving

Zorgwijzer 50

 Downloaden 

Zorgwijzer 50

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Klaartje Theunis en Bruno Aerts van Verso: “We zijn een sterke economische kracht in Vlaanderen”
10  Zilverzacht ziekenhuis: naar meer aandacht voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen
12  MARA-studie toont noodzaak tot verdere investeringen in woonzorgcentra
14  Eetexpert vzw werkt 15 jaar aan kwaliteitsvolle zorg voor mensen met een eetstoornis
16  Kom op tegen Kanker geeft aanbevelingen voor slechtnieuwsgesprekken
20  WGO-Academie ondersteunt organisaties in waardegedreven ondernemen
24  Boek De 7 privileges van de zorg
26  Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: lovende eerste reacties over softwareplatform
28  Foto’s nieuwjaarsreceptie
30  Resultaten tevredenheidsmeting bij lezers van Zorgwijzer

Zorgwijzer 49

 Downloaden 

Zorgwijzer 49

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Studiedag samen kiezen: naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt
10  Wouter Torfs: “Alleen wie kwetsbaar durft te zijn, kan authentiek leiding geven”
13  Jo Caudron: “De gezondheidszorg komt grotendeels in handen van de technologiesector”
16  Context en netwerk van de patiënt als bepalende factor voor prognose in de GGZ
18  Betaling van bewonersfactuur in woonzorgcentra
20  Unisoc geeft non-profit  stem in federaal sociaal overleg
22  Patrick Kenis: “Werk alleen samen als het noodzakelijk is”
24  Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: “Medewerkers betrekken bij alles wat we doen”
26  Troost, over ouderdom, zorg en psychologie
28  Wat Alz? : tips over praten communiceren met personen met dementie

Zorgwijzer 48

 Downloaden 

Zorgwijzer 48

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  “Just do it!”. Interview met Leslee Thompson, CEO Kingston General Hospital Ontario
10  Minister Jo Vandeurzen: “Ik wil innovaties alle kansen geven”
13  Kwaliteitscoördinatoren: “Het verhaal achter de normen is belangrijk”
16  Q&S in de GGZ: Ontwikkeling eerste zorgpaden OPZC  Rekem
18  PREZO Woonzorg in de praktijk: “Geborgenheid” en “deskundigheid” als jaarthema’s
20  Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: kwaliteit en patiëntveiligheid in de thuisverpleegkunde
22  Zorginspectie in een veranderend landschap
25  Q&S: Goede praktijkvoorbeelden
26  VIP2-indicator “een volledig geneesmiddelenvoorschrift”
28  Vera De Troyer: “We moeten kwaliteit structureel verankeren”
30  Dag van de Zorg

Zorgwijzer 47

 Downloaden 

Zorgwijzer 47

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Tarsi Windey: “We moeten de opleidingen heroriënteren en andere klemtonen leggen”
09  Prijs Jules-Marie Heymans gaat naar Walter Sermeus: “Verpleegkunde staat op een kruispunt”
12  Opleidingen werken aan sterke verpleegkundigen van de toekomst
15  De passie van een driehoeksverhouding: focusgroepen Onderzoek, Onderwijs en Werkveld maken stand van zaken
18  Visitatierapport globaal positief over bacheloropleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen
20  Publiek-private samenwerkingen in de ouderenzorg
22  Gesprek: ervaringsdeskundigen vragen een andere psychiatrie
26  Afschakelplan: Zorgnet Vlaanderen organiseert informatiedag voor zorgvoorzieningen
27  Contactkoren brengen mensen weer even dichter bij elkaar
30  Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: kwaliteitsbeleid samen met de raad van bestuur

Zorgwijzer 46

 Downloaden 

Zorgwijzer 46

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview met Prof. Paul De Grauwe: “Onze kinderen zullen het ons nooit vergeven”
10  Roadbook informatisering van de woonzorgcentra uit de steigers
12  Leuvens eTCS-project zet in op elektronisch transferdocument
14  Publicatie ‘Netwerkzorg – een nieuw organisatie­concept voor personen met een complexe langdurige zorg- en ondersteuningsvraag’
16  Together we count: een voorstel voor een patiënt­gerichte financiering van de algemene ziekenhuizen
19  Miet Smet over brugwonen voor psychiatrische patiënten
22  Chief listening officer Corine Jansen: “Ik luister alleen maar”
26  Ri De Ridder van het RIZIV maakt een stand van zaken van ons gezondheidssysteem
28  Menselijkere zorg dankzij robot ZORA
30  Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: het medicatieproces

Zorgwijzer 45

 Downloaden 

Zorgwijzer 45

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Prof. Paul Schotsmans: “We moeten keuzes maken in de gezondheidszorg”
10  Toelichting bij ethisch advies 17
12  Stand van zaken
14  Samenaankoop in de lift
16  Financiële transparantie voor de ziekenhuispatiënt
19  Interview met dr. Maaike Van Overloop van Domus Medica
22  Affichecampagne ter preventie van burn-out in de zorg
26  Softwarepakket PREZO Woonzorg zo goed als klaar
28  Psychotherapeutische interventies voor ouderen in de thuiszorg
30  Campagne over de rechten én plichten van patiënten

Zorgwijzer 44

 Downloaden 

Zorgwijzer 44

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Forum ‘Slimmer zorgen voor morgen’
09  Cultuursensitieve zorg: ‘Respect brengt mensen dichter bij elkaar’
12  GGZ voor kinderen en jongeren in internationaal perspectief
14  Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen
17  Platform Woonzorg bundelt krachten voor zorg op maat in complexe zorgsituaties
20  Online hulp creëert tijd voor essentie face-to-face contact
24  Voorstel nieuw financieringsmodel ziekenhuizen
26  Informele zorgverlener heeft nood aan psychosociale ondersteuning
28  UZ Leuven voert campagne over goede handhygiëne
30  Boekbespreking ‘Nooit meer ziek’ van prof. dr. Koen Kas

Zorgwijzer 43

 Downloaden 

Zorgwijzer 43

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview met minister Jo Vandeurzen
10  Groot verkiezingsdebat over gezondheid en welzijn – een prioriteit voor alle partijen met andere invulling
14  Ombudsfunctie GGZ ijvert voor meer patiënten­participatie
16  Psychiatrische ziekenhuizen standaardiseren en wisselen gegevens uit
18  PC Sint-Jan Eeklo introduceert na jaren voor­bereiding nieuw patiëntendossier
20  Healing environment in het woonzorgcentrum brengt bewoners met dementie tot rust
22  Boek Gekkenwerk – kleine ondeugden voor zorg­dragers over de ethiek van Lambik
24  Nieuwe wet beschermingsstatuut meerderjarige personen
26  Vrederechter Walter Niewold “Nieuwe wet is een ware revolutie”
28  Vernieuwde wzc Mayerhof zet maximaal in op sociale integratie ouderen
30  Beleidsaanbevelingen van Kievitgroep in ‘Minister, ik heb ook iets voor te stellen’
31  Studiedag ‘Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen’

Zorgwijzer 42

 Downloaden 

Zorgwijzer 42

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview met minister Monica De Coninck
11  Sluit niet langer de ogen voor een burn-out
14  Prof. Joris Voets – “Grote eensgezindheid over de richting die we uit moeten”
16  Prof. Chris Ham – “Uiteindelijk moet iedereen mee aan boord”
18  Geografische software brengt risico’s en opportuniteiten in kaart
21  Perceptiemeting werken in de zorg
22  Beurs “50 tinten goede zorg”: mooie staalkaart van innovatie en creativiteit in ouderenzorg
26  Alle implantaten moeten tegen 2016 traceerbaar zijn
28  AZ Sint-Lucas Gent en UZ Leuven pilootprojecten traceerbaarheid implantaten
30  Korte berichten

Zorgwijzer 41

 Downloaden 

Zorgwijzer 41

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Karine Moykens en Dirk Dewolf – “Staatshervorming als hefboom voor nieuw beleid”
12  Prof. Kristof Eeckloo – “Raad van bestuur cruciaal voor kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis”
14  Dr. Etienne Wauters – “Ik reik de hand naar al onze partners”
16  Isabel Moens en Ann Moens – “Kinderen en jongeren verdienen alle kansen”
19  André Verdegem – De draaischijffunctie van de Centra voor Leerlingenbegeleiding
21  Kris Peeters – Samenwerking tussen zorgsectoren en ondernemingen
24  Ziekenhuizen zetten nieuwe stap kwaliteitsbeleid
26  Bart Depelchin – “Het goede zit in elk van onze medewerkers”
28  AZ Groeninge – Voorbereiding en impact JCI-accreditering
30  Terugblik slotevent 75 jaar Zorgnet Vlaanderen

Zorgwijzer 40

 Downloaden 

Zorgwijzer 40
Zorgwijzer 39

 Downloaden 

Zorgwijzer 39

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Minister Laurette Onkelinx: “Ik ben heel gelukkig met wat ik allemaal heb kunnen realiseren”
10  Project ziekenhuisfinanciering in de steigers
12  Maha-studie: ziekenhuizen hebben steeds meer te lijden onder de besparingen
14  Koen Oosterlinck: “Niemand kan nog zeggen: ‘het is onze patiënt’”
17  PREZO Woonzorg creëert positieve dynamiek in woonzorgcentra
20  Dirk Ramaekers: “Transparantie wordt de norm”
24  Patrick Cokelaere: “Kwaliteit is jezelf overstijgen”
26  Kwaliteitszorg in de GGZ, meer dan de optelsom van indicatoren
28  De kracht van mensen – over waardegedreven leidinggeven  in de zorg
30  IF-IC: voorlopig status quo voor nieuwe functie-classificatie en loonhuis

Zorgwijzer 38

 Downloaden 

Zorgwijzer 38

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Dr. Gert Huysmans: “Ik voel me dikwijls erg bevoorrecht”
09  Palliatief gedachtegoed sterk geïntegreerd in het ziekenhuis
11  “Dit is hun thuis, hier willen ze sterven” – palliatieve zorg in het wzc
13  Aantal patiënten palliatieve thuiszorg stijgt sterk
14  Beeldvorming over ouderen
16  Inspirerende verhalen uit het wzc: bewoners ontmoeten jongere generaties
17  Wijsheid verjaart niet
19  Interview Nathalie Muylle
22  Lage drempel psychotherapie belangrijk voor suïcidepreventie
23  ZIRKO – Innovatieve arbeidsorganisatie in de zorg
26  Uit de praktijk: arbeidsorganisatie in wzc Sint-Monica Oostende
27  Zorginnovatie met de groeten uit Nederland
30  Nieuwe tevredenheidsmeting

Zorgwijzer 37

 Downloaden 

Zorgwijzer 37

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  De toekomst krijgt vorm08  Prof. Niek Klazinga: “We moeten de realiteit onder ogen durven zien”
10  JoAnne Epping Jordan: “Samen focussen op de patiënt, niet op de ziekte”
12  Prof. Aad De Roos: “Het moet landen in onze hoofden en harten”
14  Kent Seltman: “Welke verhalen wil je dat patiënten over je ziekenhuis vertellen?”
16  Reflectiekamer: “Financiering moet verandering faciliteren, niet afremmen”
18  Prof. Bert Vriijhoef: “We moeten tijd nemen om te experimenteren”
20  Prof. dr. Koen Vandewoude “Hervorming hoog op politieke agenda”
22  Paneldiscussie: “Een ‘artikel 107’ voor chronische zorg kan ruimte voor experiment geven”
24  Dr. Arne Björnberg: “Wat België van Nederland kan leren”
26  Minister Jo Vandeuren: “Nieuwe Vlaamse bevoegdheden inzetten voor betere gezondheidszorg”
28  “De lijnen zijn uitgezet, het experimenteren kan beginnen”
30  Opstappen!

Zorgwijzer 36

 Downloaden 

Zorgwijzer 36

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Mieke Vogels: “Een globale visie ontbreekt”
10  Jef Adriaenssens: “Kloof dichten tussen onderwijs, onderzoek en werkveld”
12  Vandaag slim beslissen is morgen kosten besparen
14  AZ Alma reorganiseert: “We moeten dingen los kunnen laten”
16  vzw Zorgondersteuning: “Eerlijk durven kijken wat beter kan”
18  Centrale voedingsdienst Emmaüs: als een kameleon aanwezig zijn
20  Bestuurder Caroline Flipts: “Niets doen is gemakkelijk”
22  Klachtenbehandeling in wzc Dijlehof: “Ook complimentjes zijn belangrijk”
24  Interview Karin Genoe: “Klantgerichtheid meer dan ooit nodig”
26  Elexir biedt mensen met fysieke beperking zicht op thuiswerk
28  Staatshervorming: “Wie vinger in de pap wil, moet ook verantwoordelijkheid durven nemen”
31  Momentopname Leen Verlé, ergotherapeute

Zorgwijzer 35

 Downloaden 

Zorgwijzer 35

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Kristel Gevaert, nieuwe administrateur-generaal Zorginspectie
10  Klaar om versnelling hoger te schakelen met Prezo Woonzorg
12  Prof. Antoon Vandevelde: “We hebben het moeilijk met kwetsbaarheid”
16  VIPA in ouderenzorg: gelijke spelregels en oog voor kwaliteit
19  Vzw Samen Ouder bouwt met sleutel-op-de-deur-formule
22  GGZ Kinderen en Jongeren aan vernieuwing toe
24  Mobiele teams GGZ maken het verschil
26  Mogelijkheden en valkuilen van Zorg 2.0
27  Nieuw financieringsmodel ziekenhuizen: het debat is open
28  Dag van de Zorg bevestigt met 2de editie
30  Momentopname: Mieke De Ruyter van PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge
31  Studiedag ‘De passie van een driehoeks-verhouding’

Zorgwijzer 34

 Downloaden 

Zorgwijzer 34

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Prof. Jan De Maeseneer: “We moeten een andere weg inslaan”
10  Peter Degadt over NRZV: “Het momentum is er”
13  Cirkels van zorg voor de toekomst
16  Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg
19  “Er is een visie en een sterke wil tot samenwerking”
20  Naar uniform ‘programma van eisen’ voor elektronisch patiëntendossier
22  Uit de praktijk: RZ Heilig Hart Tienen
23  Uit de praktijk: Broeders van Liefde
24  Overheid dwingt ziekenhuizen te besparen
26  Inschatting van het suïciderisico
28  Gezelschapshond verovert alle harten in woonzorgcentrum
30  Daar in dat kleine internetcafé
31  Momentopname: Stefaan Plysier, psycholoog bij het steunpunt cultuursensitieve zorg

Zorgwijzer 33

 Downloaden 

Zorgwijzer 33

03  Editoriaal
04  Zorgnet Vlaanderen blaast 75 kaarsjes uit
05  Congres Vlaamse ziekenhuizen ‘Together we care”
07  Marc Justaert: “Nood aan nauwere samenwerking tussen artsen, ziekenhuisdirecties en ziekenfondsen”
10  Publicatie in de maak over migratie van zorgpersoneel
12  wzc Veilige Have stelt zes Spaanse verpleegkundigen tewerk
14  VDAB helpt bij de aanwerving van buitenlandse verpleegkundigen
16  KOPP-Vlaanderen: “Ouderschap stopt niet wanneer je in behandeling gaat”
18  Woonzorgtandem verlegt de grenzen van thuiszorg
20  Lucien Engelen over sociale media in de zorg
22  Vrijwilligers op de palliatieve eenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis
24  Joke Denekens:“Een goede arts is zowel man als vrouw”
26  Theaterstuk Freeltje op maat van personen met een beperking of dementie
28  Nieuwjaarsreceptie Zorgnet Vlaanderen in beeld
30  Momentopname, Anoushka Van Camp, systeemverpleegkundige AZ Damiaan

Zorgwijzer 32

 Downloaden 

Zorgwijzer 32

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Nieuw kwaliteitsmodel toont ambitie woonzorgcentra
08  Prachtige procedures geen garantie op goede resultaten
10  Woonzorgcentra klaar voor PREZO Woonzorg – 3 getuigenissen
12  Referentiekader en indicatoren Vlaamse overheid
13  Zorg en welzijn bundelen krachten voor ouderen met verstandelijke beperking
16  Samenwerking in HospiLim loont
18  Ziekenhuizen Waregem en Kortrijk brengenpatiënten samen
20  Oost-Vlaanderen zendt zijn zorgambassadeurs uit
22  Leeftijdsbewust personeelsbeleid om vergrijzing op te vangen
24  Innovatieve zorgorganisatie: niet harder, maar slimmer werken
26  Nederland-België: grensoverschrijdend patiëntenverkeer
28  Ziekenhuizen Mol en Geel worden erica
30  Momentopname: Peter Hombroux, psychiatrisch verpleegkundige Sint-Annendael

Zorgwijzer 31

 Downloaden 

Zorgwijzer 31

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Johan Hellings en Vera De Troyer: “Steeds beter worden”
10  Minister Jo Vandeurzen: “Goede communicatie maakt deel uit van goed bestuur”
12  Dirk Ramaekers: “Transparantie vraagt nuance”
14  Haalbare en gevalideerde indicatoren beste garantie
17  Ilse Weeghmans: “Patiënten hebben recht op goede informatie”
18  Nieuw toezichtmodel sluit aan bij accreditatie en indicatoren
20  Dr. Frank Weekers: “Kwaliteit is een proces van lange adem”
22  Best practices – ziekenhuizen wisselen ervaringen uit
26  Onderzoek naar kwaliteit en patiëntveiligheid
28  Patrick Cokelaere: “Ook ggz maakt zich op voor indicatoren en accreditatie”
30  Externe communicatie – ziekenhuiskoepels nemen het initiatief

Zorgwijzer 30

 Downloaden 

Zorgwijzer 30

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Prof. Vleugels: “Er is nog veel verkwisting in de gezondheidszorg”
10  Uitbouw van een forensisch zorgtraject
13  Rechter Henri Heimans: “Zwaksten worden uitgebuit in gevangenis”
17  Project dementieconsulent – basiszorg dementie moet versterkt worden
20  Extern personeel in het operatiekwartier: duidelijke richtlijnen, betere verstandhouding
22  Suïcidepreventie: gecoördineerde aanpak werpt vruchten af
24  Op bezoek bij het FIH, het Zorgnet Vlaanderen van Wallonië
26  Memisa brengt ziekenhuizen dichter bij elkaar
28  Socres versterkt non-profit vanuit de profit
29  Momentopname: Patrick Vermaercke, kinesist in wzc Mariahuis in Gavere
30  Spiegeling: Pieter Van Herck (Itinera)

Zorgwijzer 29

 Downloaden 

Zorgwijzer 29

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Acute zorg onder druk
08  Hoeveel kost een zorgprestatie?
10  Dr. Philippe Duyck: “Wie heeft oog voor de arts?”
12  Dr. Elke Haest: “Ik hou dit vijf jaar vol”
14  Lieven Vermeulen: “Waar vinden we nog een geriater?”
16  Prof.dr. Wiebren Tjalma: “Ik werk niet, ik ben met mijn vak bezig”
18  Dr. Geert Dom: “De psychiatrie moet op een positieve manier naar buiten komen”
21  Dr. Rudy Faelens: “Ik weet hoe ik behandeld wil worden als ik oud ben”
24  Dr. Ward Heggermont: “Een gezond evenwicht is ook voor artsen in opleiding belangrijk”
26  Senator dr. Louis Ide schrijft nieuwe ‘Lof der gezondheid’
27  Actie in Brussel: hervormingen ggz gaan door
28  Prof. dr. Johan Menten: “Er is nog veel onwetendheid rond het levenseinde”

Zorgwijzer 28

 Downloaden 

Zorgwijzer 28

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Chris Vander Auwera: “Als Vitalink slaagt, kan het snel gaan”
10  Rosette Van Overvelt: “(R)evolutie in de ziekenhuisapotheek”
12  Katy Verhelle: “We staan voor grote uitdagingen”
14  Johan Reyntens: “Samenwerking dringt zich op”
16  Prof. Vander Stichele: “Woonzorgcentra stiefmoederlijk behandeld”
18  Leo Neels: “Werken aan een nieuw model”
21  Uit de praktijk: wzc Sint-Godelieve in Gistel
22  Bewoners woonzorgcentra laten hun stem horen
24  Investeren in ziekenhuizen: versneld naar enveloppefinanciering?
26  Architectuur voor de liggende patiënt
28  Bouwen voor mensen met dementie
30  Spiegeling door Guido Van Oevelen

Zorgwijzer 27

 Downloaden 

Zorgwijzer 27

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Kwaliteit van zorg: afstemming praktijk, opleiding en onderzoek
08  Jef Van Holsbeke neemt afscheid van Zorgnet Vlaanderen
10  Functiedifferentiatie nodig voor kwaliteit van zorg
13  Uit de praktijk: Carine Sumbula
14  Prof. Geert Van Hootegem: “Zorg moet anders gaan werken”
16  Leeftijdsbewust personeelsbeleid krijgt prioriteit
18  Uit de praktijk: Katleen Oris
19  Inleefmomenten halen jongeren over drempel
23  Uit de praktijk: Karl Bogaert
24  Wat als je in één keer tientallen nieuwe medewerkers nodig hebt?
27  Uit de praktijk: Robson Opio
28  Medewerkers ouderenzorg houden van hun job
30  Spiegeling door Raf De Rycke

Zorgwijzer 26

 Downloaden 

Zorgwijzer 26

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Jo De Cock: “We hebben nood aan een strategisch kader”
10  Zorgprogramma cardiologie: licht aan het einde van de tunnel?
12  Minister Jo Vandeurzen steekt tandje bij in ouderenzorg
14  Second victims: als zorgverlener omgaan met schuldgevoelens
17  Project Tender Activeringszorg staat midden in de samenleving
20  Linus Vanlaere: “We moeten oog hebben voor zingevingsvragen”
22  Ludo Timmermans: “Haal die muren neer”
24  Waarden binnenbrengen op het werk
26  MVO-paspoort voor de zorgsector in de maak
27  az Sint-Blasius: MVO in de praktijk
29  Momentopname: Linda Bemelmans, verantwoordelijke onthaal AZ Monica, campus Deurne
30  Spiegeling door drs. Hélène Beaard

Zorgwijzer 25

 Downloaden 

Zorgwijzer 25

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Mark Waer: “Keuzes maken in de gezondheidszorg”
10  Koen Michiels over de onderfinanciering van de ziekenhuizen
12  Facilitaire diensten: vaak onzichtbaar, altijd onmisbaar
14  Integraal zorgaanbod voor mensen met jongdementie
16  Mobiele Interventie Cellen maken het verschil
18  Ergotherapie in volle evolutie
20  Mimi Deboiserie over suïcidepreventie in de praktijk
22  Expertenpanel: “Terugbetaling psychotherapie niet voor morgen”
24  Annelies Heen, nieuwe bestuurder in de ouderenzorg
26  Nieuwjaarsreceptie Zorgnet Vlaanderen in foto’s
28  Boek: Tijd nemen
29  Momentopname: Christian Verelst, diensthoofd paramedici en animatie wzc Sint-Jozef Gent
30  Spiegeling: Filip Decruynaere

Zorgwijzer 24

 Downloaden 

Zorgwijzer 24

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Guy Peeters: “Ik hoop echt dat de mayonaise pakt”
10  Ontschotting wonen en welzijn in de praktijk in Antwerpen
13  Dr. Louis Ide verdedigt Vlaamse hospitalisatieverzekering
14  Zorgnet Vlaanderen ontmoet Vlaamse en federale parlementairen
16  Gandanet, bouwen aan ouderenzorg op stedelijk niveau
18  Beroepsvereniging pastores uit de startblokken
20  Meer NMR’s en minder CT’s is beter voor iedereen
22  Crisiscommunicatie in de ouderenzorg: wie is de schuldige?
24  Voka Health Community: “Iedereen moet van zijn eiland komen”
26  Patrick Siborgs van Ocura: “Kostenefficiëntie en personeelsbeleid zijn grootste uitdagingen”
28  RZ Heilig Hart en NVKVV maken kleuters warm voor zorgberoep
29  Momentopname: Rita Vervaet, hoofdverpleegkundige PZ Duffel
30  Spiegeling: Eddy Claes

Zorgwijzer 23

 Downloaden 

Zorgwijzer 23

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Duurzame gezondheidszorg in turbulente tijden
10  Interview met Christiaan Decoster: “Permanente sociale barometer nodig”
13  Artikel 107 – Groot draagvlak zorgt voor sterk netwerk
16  Mariaziekenhuis Overpelt: “Goede werkomstandigheden leiden tot laag ziekteverzuim”
19  Kenniscentrum Sociaal Europa wijst de weg
20  Flanders’ Care klaar om resultaat te boeken
22  Wzc Ave Maria Sleidinge: “Aandacht voor ondervoeding moet iets vanzelfsprekends worden”
24  Prof. Paul Gemmel: “Creativiteit en innovatie vragen aangepast leiderschap”
27  Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen stelt visietekst voor
28  Spiegeling: Guido Van Oevelen
30  Momentopname: Sharon Arickx, logopediste Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst

Zorgwijzer 22

 Downloaden 

Zorgwijzer 22

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Ziekenhuizen vinden almaar moeilijker artsen
09  Beeldvorming GGZ – “We zijn toe aan een volgende stap”
11  Kan een Vlaamse hospitalisatieverzekering het verschil maken?
14  Sonja Becq over beroepsgeheim versus schuldig verzuim
16  Ethisch omgaan met etnisch-culturele diversiteit in de zorg
18  Deugdelijk bestuur in de residentiële ouderenzorg
20  Frank Cuyt: “Ontschotting tussen zorg en welzijn is nodig”
22  Dag van de Zorg – zorg en welzijn bundelen de krachten
24  Interview met Jan Van Rompaey, peter van Anders ouder worden
26  “Vrijwilligersverantwoordelijken verdienen meer ondersteuning”
28  Boeken – Wetenschap en mensenkennis
29  Momentopname: Loes Verleyen, verpleegkundige
30  Spiegeling: Raf De Rycke

Zorgwijzer 21

 Downloaden 

Zorgwijzer 21

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview dr. Johan Pauwels: “Geen botte bijl, maar win-winsituaties voor patiënt en zorgverlener”
08  Interview prof. Johan Vande Walle: “Het besef groeit dat niet iedereen alles kan blijven doen”
10  Ann Moens: “We moeten collectief onze verantwoordelijkheid opnemen”
12  Dr. Van Petegem PC Caritas Melle: “Bij jongeren mag je hopen dat er nog echt iets verandert”
14  “Wij beitelen onze adviezen niet in rotsen, we drukken ze gewoon op papier”
17  Opleiding ethiek bewijst meerwaarde in praktijk
19  Samen de ouderenzorg van morgen vormgeven
20  Kwaliteit zichtbaar maken in woonzorgcentra
22  Zorginfectiebeleid in ouderenzorg op sporen gezet
24  Verwarring troef in dossier verzorgenden/zorgkundige
26  Zuinig energieverbruik via kleine ingrepen
28  Momentopname: Caroline Oosterlynck, kinderarts in az Groeninge Kortrijk
30  Spiegeling: Mark Van de Voorde

Zorgwijzer 20

 Downloaden 

Zorgwijzer 20

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Peter Swinnen: “We moeten durven nadenken over nieuwe concepten”
10  Interview VIPA: “Een goed bouwteam maakt het verschil”
12  Roger Albertijn – Voorzitter Vereniging Technische Diensthoofden Verzorgingsinstellingen
14  Huis van de toekomst
16  De Wingerd Leuven, Rudiger De Belie
18  De toekomst krijgt vorm: drie bouwprojecten
22  AZ Damiaan wint hoofdprijs met interne campagne over patiëntveiligheid
24  Op zoek naar zin: de kracht van verhalen en herinneringen
26  GPS 2021 – Prof. Dirk Buyens: “Ouderenzorg is geen paar schoenen dat je koopt”
28  Boeken – De Conversation Manager en Het Conversity Model
29  Momentopname: Hilde Keppers, zorgkundige woon- en zorgcentrum Salvator in Hasselt
30  Spiegeling: Frederik Coussée

Zorgwijzer 19

 Downloaden 

Zorgwijzer 19

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Fons Leroy: “Slagen kan alleen als we onze organisatie in vraag durven stellen”
10  Ingrid Nolis: “Revalidatie in netwerk zal kwaliteit ten goede komen”
12  Dr. Carlotte Kiekens – Revalidatiecentrum UZ Leuven campus Pellenberg
15  Dr. Stefaan Poriau – Revalidatiecentrum AZ Alma
16  Revalidatiecentrum Inkendaal voor jong en oud
18  Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek
20  Raf De Rycke: “Wij botsen tegen grenzen aan”
22  PC Sleidinge wil stappen zetten naar meer gedeelde zorg
24  Sint-Elisabeth’s Dal, sterk in diversiteitsbeleid en zorginnovatie26  GPS 2021 – Lou Van Beirendonck: de zeilen naar de wind zetten
28  Boek – Arts in het ziekenhuis, een HR-perspectief
29  Momentopname: Kristof Duthoy, ICT-manager AZ Sint-Lucas Brugge
30  Spiegeling: Dominique Willaert

Zorgwijzer 18

 Downloaden 

Zorgwijzer 18

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Pascal Garel: “Invloed Europa op gezondheidszorg neem toe”
13  Boek: Digitaal is het Nieuwe Normaal
14  Art. 107 zet omwenteling geestelijke gezondheidszorg in gang
18  Koenraad Van Mierlo: “Onze leidinggevenden zijn goud waard”
20  Zorginnovatie in wzc De Regenboog: “Er gebeuren zoveel mooie dingen”
22  Prof. dr. Bernard Spitz over ontwikkelings-samenwerking en de rol van artsen in het beleid
24  GPS 2021 – Stefaan Berteloot van Familiezorg
27  Momentopname: dr. Erwin Schroyens, hoofdgeneesheer AZ Sint-Maarten in Mechelen
28  Meer functiedifferentiatie voor meer kwaliteit
29  Hoofdverpleegkundigen blijven op hun honger zitten
30  Spiegeling: Bart Staes
31  Nieuwjaarsreceptie Zorgnet Vlaanderen

Zorgwijzer 17

 Downloaden 

Zorgwijzer 17

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Liliane Krokaert: “Goede organisaties hebben goede vrijwilligers”
08  Drie vrijwilligers, drie verhalen
10  Minister Jo Vandeurzen stelt beleidsplan GGZ Vlaanderen voor
15  Onbekend maakt onbemind: de coöperatieve vennootschap
16  Rouwbegeleiding bij doodgeboren premature kindjes
19  De toekomst krijgt vorm in imec
22  Werkgroep ‘internationale solidariteit’ realiseert hefboomeffect
24  De Bestuurskamer: André Voeten, voorzitter groep Philippus Neri
26  Op bezoek in seniorenhoeve Carpe diem
28  Cultuurwijzer
29  Momentopname: Annette Neirynck, verpleegkundigzorgmanager AZ Maria Middelares Gent
30  Spiegeling: Luc Goutry

Zorgwijzer 16

 Downloaden 

Zorgwijzer 16

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Bakens voor een toekomstig ouderenzorgbeleid
08  Interview met minister van Staat Miet Smet
12  Naar een masterplan voor de ouderenzorg: Peter Degadt en minister Jo Vandeurzen
15  Werkboek wijst de weg naar veranderingen
16  Congres GPS 2021 in beeld met reacties
18  Eleonora Holtzer, ambassadeur van de zorgberoepen
20  BSWZ: sociaal werkers ziekenhuizen verenigen zich
22  De bestuurskamer: Riet Van Cleuvenbergen, voorzitter Groep LITP
24  Zorghotel en respijthuis Villa Rozerood
28  Cultuurwijzer
29  Momentopname: Dirk Van Gorp, hoofd facilitaire diensten Mariaziekenhuis in Overpelt
30  Spiegeling: Liesbeth Pulinckx

Zorgwijzer 15

 Downloaden 

Zorgwijzer 15

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  RIZIV-begroting: groeinorm van 4,5% slaat één jaar over
08  Naar een geïntegreerde ziekenhuisfinanciering
10  Senator Frank Vandenbroucke: “Groot draagvlak nodig voor ingrijpende veranderingen”
15  Maha-studie: ziekenhuizen doen het goed, maar toekomst kan moeilijk worden
18  Discussie over numerus clausus grotendeels naast de kwestie
20  Brieuc Van Damme (Itinera Institute) wil meer inspraak voor ouderen in zorgbudget
22  Zorg op Open Bedrijvendag
24  20 jaar Beschut Wonen – Tekort aan woningen zet rem op mogelijkheden
26  Kafka remt ontwikkeling zorgcentra af
28  “Mijn werk in het rusthuis? Pure rock-’n-roll”
29  Momentopname: Greet Verschooris, verpleegkundige PC Zoete Nood Gods in Lede
30  Spiegeling: Daniel Alliet

Zorgwijzer 14

 Downloaden 

Zorgwijzer 14

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Zorgnet Vlaanderen actieve partner in zorginnovatie
08  Minister-president Kris Peeters: “Meer ondernemerschap in de zorg
10  Johan Hellings: “Anticiperen op de toekomst en op Europa”
14  De Sleutel verankert zorg voor medewerkers
16  Drie innovatieprojecten Huize Zonnelied
18  Kenniscentrum voor assistieve technologie
20  GPS 2021 – de toekomst van de ouderenzorg
24  De bestuurskamer: Raphaël Van der Straete, voorzitter RCGG Deinze-Eeklo-Gent
26  Prof. Roger Burggraeve: “We moeten meer aarzelen”
28  Cultuurwijzer: mystiek en magie in Ethiopië, foto’s van Clem Willems
29  Momentopname: Kistel Truyens, verpleegkundige Mariaziekenhuis Overpelt
30  Spiegeling: Stijn Van den Bossche

Zorgwijzer 13

 Downloaden 

Zorgwijzer 13

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Dr. Johan Van Wiemeersch: “Wie wil zich nog engageren?”
08  Dr. Wim Vanhecke: “Artsen zijn ook maar mensen”
10  Dr. Françoise Verfaillie: “Te weinig tijd, te veel te doen”
12  Rita Cuypers: “Een verhaal met veel nuances”
14  Dr. Tessa Van Houtte: “CRA bevordert de dialoog”
16  Schaarste aan ziekenhuisartsen – HR-beleid is een troef
18  Katalien Galle, geneesheer-specialist in opleiding
20  Pleidooi voor een artsvriendelijk beleid in ziekenhuizen
22  Specialisten in opleiding beter beschermd
23  Verdwaald in het geheugenpaleis
24  Artsen Zonder Vakantie
26  Tevredenheidsenquête Zorgnet Vlaanderen
28  Therapeutische waarde van spel en fantasie
30  Spiegeling: Joris Vandenberghe

Zorgwijzer 12

 Downloaden 

Zorgwijzer 12

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Philippe Vandekerckhove: “Rode Kruis speelt in op nieuwe noden”
10  Portret van een verpleegkundige (1)
11  Zorgorganisatie – “We staan op een kantelmoment”
14  Memorandum: Roeien met strakke riemen
16  Europees uitwisselingsprogramma HOPE
18  Portret van een verpleegkundige (2)
19  Mieke Grypdonck in de bloemen
20  Revalidatieziekenhuis zoekt nieuwe oorden op
22  Fixatiebeleid – “Vallen hoort bij het ouder worden”
24  De bestuurskamer: Herman Nys van AZ Nikolaas
26  Onderzoek naar no-show: wie stuurt zijn kat?
28  Cultuurwijzer: bij Ensor op bezoek
29  Portret van een verpleegkundige (3)
30  Spiegeling: Guido Van Oevelen

Zorgwijzer 11

 Downloaden 

Zorgwijzer 11

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Ruimte voor personeel, ruimte voor ondernemerschap
12  Leidinggevenden verdienen prioriteit
16  Interview Didier Martens, coördinator IF-IC
19  Vacatures blijven verontrustend lang open
20  HR in de praktijk: “A la carte werken is onhoudbaar”
26  Kris Heeren: “Jongeren weten wat er te koop is”
28  Cultuurwijzer: Jan Vanriet in Antwerpen
29  Momentopname: Joëlle Spelmans
30  Spiegeling: Mireille Deziron

Zorgwijzer 10

 Downloaden 

Zorgwijzer 10

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview met kardinaal Godfried Danneels: “Symbolen zijn belangrijk”
12  ‘Van pillenzet tot medicatiezorg’ in de ouderenzorg
14  Andries Baart en de essentie van presentie
16  Jaarlijkse afspraak NVKVV in Oostende
17  Prof. Karel De Witte over knelpuntberoep hoofdverpleegkundige
19  Luc Rosseel over spiritualiteit en creatief ondernemerschap
21  Charter voor een kwaliteitsvolle registratie
22  De bestuurskamer: Marcel Plessers van vzw Bewust
24  Nieuw centrum psychosezorg PC Sint-Hiëronymus
26  Werkgroep Verder steunt nabestaanden van zelfdoding
28  Cultuurwijzer
29  Momentopname: Lutgart Van Dongen
30  Spiegeling: Roel Van de Wygaert

Zorgwijzer 09

 Downloaden 

Zorgwijzer 9

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Dossier accreditering – kwaliteit als argument in het publieke debat
09  Interview met Johan Hellings over patiëntveiligheid en kwaliteit
13  Nieuwe bestuursploeg Zorgnet Vlaanderen
14  Patrick Cokelaere: “De mensen maken het verschil”
16  Samenaankoop: de beste koop!
18  Anders gewoon voortaan Te Gek!?
20  Ethiek – medische beslissingen bij ernstig zieke pasgeborenen
22  De bestuurskamer: Zr. Mieke Kerckhof van vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu
24  Groene zorg op zorgboerderijen
26  MARA, financiële analyse ouderenzorg
28  Cultuurwijzer
29  Momentopname: Marc Maes
30  Spiegeling: Koen De Smet

Zorgwijzer 08

 Downloaden 

Zorgwijzer 8

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview Raf Mertens, nieuwe directeur Federaal Kenniscentrum
09  De brand in wzc Kanunnik Triest: vier maanden later
12  Kwaliteitshappening in Jessaziekenhuis
14  Outreaching in CGG: zoeken naar complementariteit
16  Kinder- en jeugdpsychiatrie in AZ Nikolaas
18  GGZ op bezoek in Birmingham
19  Strategische Adviesraad uit startblokken
20  Johan Abrahams: respectvol omgaan met personen met dementie
22  De bestuurskamer: Jan Goelen van wzc Sint-Lucia Turnhout
24  GPS 2021: toekomstcongres ouderenzorg
26  Aanvullend pensioen nog even in de wachtkamer
27  Unisoc wordt volwaardige sociale partner
28  Cultuurwijzer
29  Momentopname: Frieda Boeykens
30  Spiegeling: Filip Zutterman

Zorgwijzer 07

 Downloaden 

Zorgwijzer 7

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Gezondheidszorg als maatschappelijke keuze
10  Interview Hilde Kieboom – “Ouderdom is geen ziekte”
13  For K-project: het groeiende belang van samenwerking
16  Dossier ICT in de zorg
20  Psylos of sporten om te integreren
22  Bestuurdersdialogen ouderenzorg nemen vliegende start
26  Naar een nieuw sociaal akkoord
27  Momentopname: Els Suys
28  Cultuurwijzer
29  Waarden in dialoog van Axel Liégeois
30  Spiegeling: Ivan Van de Cloot

Zorgwijzer 06

 Downloaden 

Zorgwijzer 6

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Interview minister Jo Vandeurzen – het regeerakkoord gewikt en gewogen
11  Vlaming erg tevreden over ziekenhuizen
12  Probleemgedrag op school anders aangepakt
14  TraBB stelt de bewoner centraal
16  Respect voor patiënten, bezoekers en medewerkers
18  Bestuurszaken: Robert Jonckheere
20  Dossier arbeidsduur in eindfase
22  sTimul wil zorg zonder routine
25  Momentopname: Marleen Claeys
26  Pleidooi voor innovatie en maatschappelijk debat
28  Cultuurwijzer
30  Spiegeling: Marc Van Ranst

Zorgwijzer 05

 Downloaden 

Zorgwijzer 5

03  Editoriaal
04  Commercialisering geen wondermiddel
05  Korte berichten
06  Ombudsman is vooral bemiddelaar
08  Dossier: investeren in infrastructuur van woonzorgcentra
14  Financieel beleid: 34% personeel woonzorgcentrum niet gefinancierd
15  Op bezoek bij toekomstig minister-president Kris Peeters
16  Levensnabije zorg voor meer geluk
18  Bruggen slaan en verbinden: outreaching in ouderenzorg
20  Park Passionisten bouwt aan zorg van de toekomst
22  Passwerkers doen het goed en snel
24  Juridisch: woon-werkverkeer
25  Geslaagd ledenevent in Topsporthal
28  Spiegeling: opiniebijdrage Guy Tegenbos
29  Momentopname: Marc Van Uytven
30  Dranouter, zomerfestival bij uitstek
31  Schrijfwedstrijd voor verpleegkundigen

Zorgwijzer 04

 Downloaden 

Zorgwijzer 4

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Tienpuntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid
08   Interview kabinetschef minister Laurette Onkelinx
13  Els Clybouw, verpleegkundige
14  Debat: “Verpleegkundigen zijn echte experten”
17  Lindsay Decoster, verpleegkundige
18  NVKVV: “Krachten bundelen voor de toekomst”
20  VFvV: “Studenten nodig die positieve keuze maken”
21  Steven Poels, verpleegkundige
22   Prof. Sermeus: “Verpleegkunde zichtbaarder maken”
25  Mireille Kusters, hoofdverpleegkundige
26 Prof. Grypdonck en het belang van presentie
28   Cultuurwijzer: de tentoongestelde mens
29  Ledenevent op 12 juni in Gent
30  Spiegeling: opiniebijdrage Fons Leroy

Zorgwijzer 03

 Downloaden 

Zorgwijzer 3

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  De CRA in het woonzorgcentrum
08  eHealth-platform: iedereen wint!
10  Kies met zorg, kies voor zorg: Memorandum
16  Politieke partijen in debat over het Memorandum
20  Fitness voor mensen met dementie
22  Private zorginstellingen verplicht tot openbare aanbestedingen?
24  Symposium crisiscommunicatie en mediabeleid
26  Financiële rubriek: PPS in VIPA biedt geen oplossing
27   Momentopname: Katrien Cornette, pastoraal medewerker universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek
28   Cultuurwijzer: Danel Kwartet / Shostakovich Integraal
30  Spiegeling: opiniebijdrage Michel Vanholder

Zorgwijzer 02

 Downloaden 

Zorgwijzer 2

03  Editoriaal
04  Korte berichten
06  Koepelorganisaties zorgsector werken samen
09  Inspectie nieuwe stijl in ouderenzorg
12  Interview voorzitter Guido Van Oevelen – Memorandum Vlaamse verkiezingen
16  Waar zitten de kansen in het nieuwe woonzorg– decreet?
18  Kafka in de zorg
20  Op werkbezoek: O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem
21  Juridische rubriek: personeel opeisen
22  VVI werd Zorgnet Vlaanderen
24  Interview prof. Chris Gastmans – Zorg bij het levenseinde
26  Financiële rubriek: BTW-plicht binnen de zorgsector
27  Momentopname: Yvette Wilmaerts, HR-directeur Salvator-St.-Ursulaziekenhuis Hasselt
28  Cultuurwijzer: dit is onze aarde
29  Luisterpuntbibliotheek bereikt ouderen in woonzorgcentra
30  Spiegeling: opiniebijdrage Karel Van Eetvelt

Zorgwijzer 01

 Downloaden 

Zorgwijzer 1

03  Editoriaal
04  Korte berichten
05  Nood aan meerjarenplan voor de ouderenzorg
06  Privatisering, commercialisering en marktwerking in de zorgsector
09  Bouwdossiers in het slop: zorgsector luidt de alarmbel
12  Interview minister Veerle Heeren: “Ik wil het schip op koers houden”
16  Gevraagd: werkbare uurroosters in ziekenhuizen
19  Juridische rubriek: de no-faultwet, een stand van zaken
20  Geestelijke gezondheidszorg – naar een zorg in de samenleving
22  Open Bedrijvendag 2009: deelnemen of niet?
24  Ziekenhuisbeleid voor externe bestuurders – gesprek met prof. Arthur Vleugels
26  Financiële rubriek: graag een correcte correctie in de psychiatrie
27  Momentopname: Annie Coninx, stafmedewerkster WZC Compostela
28  Cultuurwijzer: de herontdekking van de vrije verbeelding
29  Te gek voor woorden
30  Spiegeling: column door Kristien Hemmerechts