3 juli 2018

KINDEREN VERDIENEN HET BESTE

Staan de beelden van kinderen opgesloten in kooien uit het Amerika van Trump ook op je netvlies gebrand? Jonge kinderen, gescheiden van hun ouders, zonder begeleiding, zonder houvast, zonder uitzicht. Een schrijnender bewijs dat kinderrechten nooit als vanzelfsprekend verworven zijn, kan ik me niet voorstellen. We moeten ons actief blijven inzetten voor de bescherming van de jongsten en meest kwetsbaren in onze samenleving.

In juni vierde het Kinderrechtencommissariaat zijn twintigste verjaardag. Volgend jaar vieren we het 30-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Maar valt er wel veel te vieren? De actualiteit toont vooral dat er nog werk aan de winkel is. Niet alleen in fragiele derdewereldlanden, maar ook in de welvarende democratieën. Niet alleen overzee, maar ook bij ons.

Kinderrechten mogen we nooit zelfgenoegzaam als ‘verworven’ beschouwen. Want dan maken we onszelf blind voor de kwetsbaarheid van ons systeem en de vele mankementen erin. Daarom moeten kinderen een prioriteit blijven – en waar nodig worden. Investeren in kinderen en jongeren is een must. Vooral in de eerste levensjaren kunnen we het verschil maken. Alle beleidsdomeinen moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid opnemen. Onderwijs, armoedebestrijding, jeugdbeleid, sociale zekerheid, asiel en migratie, ontwikkelingssamenwerking, sport, cultuur, wonen, justitie, mobiliteit, leefmilieu, economie, binnen- en buitenlands beleid en uiteraard ook gezin, welzijn en gezondheid. Meer dan ooit hebben we vandaag nood aan een geïntegreerd en harmonieus kinder- en jongerenbeleid.

De aangekondigde fusie van Kind en Gezin en het Agentschap Jongerenwelzijn is een stap in de goede richting, net als de bewegingen van de laatste jaren naar een meer integrale jeugdhulp, naar een specifiek GGZ-beleid voor kinderen & jongeren… Maar er is meer nodig. De samenleving wordt steeds complexer en veeleisender, ook voor kinderen en jongeren. Het is een waarheid als een koe: It takes a village to raise a child. Alleen met vereende krachten kunnen we van kinderen en jongeren sterke mensen maken. Naar elkaar kijken en de verantwoordelijkheid doorschuiven is geen optie. Elk moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Studies hebben het al vaker bewezen: elke euro die we investeren in kinderen, verdienen we dubbel en dik terug. Ook in de (geestelijke) gezondheidszorg!

“Er is al veel ten goede veranderd”, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in een interview in deze Zorgwijzer. Maar ook: “Te veel kinderen en jongeren blijven erg kwetsbaar.” Eenzelfde genuanceerd geluid bij administrateur-generaal Katrien Verhegge van Kind en Gezin, die onder meer een pleidooi houdt voor het ‘recht op verbondenheid’ van kinderen.

In dit bijzondere themanummer van Zorgwijzer passeren heel wat hoopgevende initiatieven de revue. We laten mensen aan het woord die zich met hart en ziel inzetten voor onze kinderen en jongeren. Tegelijk leggen alle gesprekspartners de vinger op de wonde. We zijn er nog niet. We hebben weinig redenen om op onze lauweren te rusten. Onze kinderen en jongeren verdienen beter. Alle kinderen en jongeren verdienen enkel het beste. Laat ons er samen werk van maken.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder

margot cloet