NAIKÉ COSTA EN ANNE COETSIER (VZW ZORG-SAAM ZKJ) VERWACHTEN EEN SIGNAAL VAN VLAANDEREN VOOR DE ZORGMEDEWERKERS 

Hallo Vlaamse beleidmakers, het is hier met de woonzorgsector

November 2020

Zorgsector in de aandacht
Dat de gezondheidscrisis de aandacht voor de zorgsector heeft verscherpt, is positief. Dat er veel maatschappelijke waardering is voor mensen die in de zorgsector werken, heeft iedereen gezien en omarmd. Ook in de directe omgeving van de 13 woonzorgcentra van vzw Zorg-Saam ZKJ was het overal te zien: applaus om 20u, de vele bloemen, kaartjes… Hartverwarmend.

Ook de (federale!) beleidsmakers hebben begrepen dat de zorgsector dringend toe was aan waardering. Ze ging over tot de invoering van betere loonsvoorwaarden, extra handen aan het bed en een verbetering van de werkomstandigheden. Begin juli kwam ook het nieuws dat zorgmedewerkers uit de federale zorgsectoren een premie in de vorm van een consumptiecheque van 300€ zouden ontvangen. Structurele en substantiële ingrepen die deugd doen. Deze week kwam er nog een extraatje bovenop: een extra eindejaarspremie voor de federale zorgsectoren. Het federaal beleid heeft begrepen dat het de moeite loont om te investeren in de sector en in elke (toekomstige) medewerker. Want ook op lange termijn zullen de componenten van dit akkoord hun effect hebben.

Naiké Costa, directeur WZC Sint-Jozef

Een klein land met grote verschillen
Een goeie zaak. Historisch ook. Ware het niet dat er zowat 100.000 zorgmedewerkers uit de boot vallen. Want het akkoord geldt uitsluitend voor de federale zorgsectoren: ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen. Op Vlaams beleidsniveau bleef het windstil. De Vlaamse zorgvoorzieningen, waaronder de woonzorgcentra, hebben (nog) geen recht op de betere loonsvoorwaarden, de extra handen aan het bed, de betere werkomstandigheden. Geen consumptiecheque, geen structurele investering in de (toekomstige) medewerkers.

We zijn verheugd voor onze collega’s uit de federale zorgsectoren, maar deelt het Vlaams beleidsniveau dan niet die toekomstgerichte federale visie op zorg? In de Vlaamse parlementaire ad hoc coronacommissie werd gedwee geluisterd naar de vele getuigenissen van mensen die in de woonzorgcentra in de frontlinie stonden. In de 95 aanbevelingen die hierop volgden staat letterlijk ‘zorg voor betere loons, -arbeids –en omkaderingsvoorwaarden voor de zorgmedewerkers’.

 

“Woonzorgziekenhuis” ?
Er zijn momenteel woonzorgcentra die zich in een minimum van tijd heruitvinden tot kleine ziekenhuizen, zij het met minder middelen en personeelsomkadering, geen permanentie van artsen,… Prachtige verwezenlijkingen, waar wij als groep Zorg-Saam fier mogen op zijn. We hebben het geluk om te kunnen rekenen op geëngageerde medewerkers die dag in dag uit het beste van zichzelf laten zien. Alles wordt in het werk gesteld om de bewoners de allerbeste zorg te bieden in deze pandemie. Dat verdient appreciatie. Appreciatie van bewoners, van familieleden, van collega’s, van de leidinggevenden, van de voorziening, van de groep Zorg-Saam…. En van de overheid.

Anne Coetsier, Human Resources Manager Zorg-Saam ZKJ

Helaas blijft het oorverdovend stil op Vlaams niveau. In juli gaf de Vlaamse regering te kennen dat er een gelijkaardig sociaal akkoord als het federaal akkoord onderhandeld zal worden. 4 maanden later is er geen concreet resultaat. Integendeel, het verschil wordt alsmaar groter nu ook de federale zorgmedewerkers een extra eindejaarspremie zullen ontvangen. Dat is een pijnlijke vaststelling, vooral omdat de 2e golf in de woonzorgsector keihard toeslaat op dit moment. We pleiten voor gelijke verloning voor Federale en Vlaamse zorgsectoren. Een oudere persoon krijgt toch even goede zorgen als bijvoorbeeld een psychiatrisch patiënt? Andere zorgen, dat is waar, maar binnen onze welvaartstaat toch van hetzelfde niveau… Laat ons hiervan geen communautair issue maken.

Nood aan een trots beleid!
Wij zien zoveel goeds gerealiseerd worden vandaag binnen onze organisatie en in ouderenzorg/woonzorgsector. Daarom willen wij een signaal geven aan de Vlaamse beleidsmakers, als trotse directeur en als trotse HR manager, werkzaam binnen dezelfde groep Zorg-Saam. Wij hopen dat onze trots bij jullie aanstekelijk mag werken. Vertaal die trots in beleid dat gelijklopend is als het Federale. En geef zo een boost aan de Vlaamse zorgsectoren en al haar medewerkers.