14 maart 2017

VERBINDING

Het kwaliteitscongres van Zorgnet-Icuro eind januari was een voltreffer. Jaar na jaar groeit de dynamiek in de zorgsector om het thema kwaliteit en patiëntveiligheid vorm en inhoud te geven. Het indicatoren- en het accreditatieverhaal blijven – volkomen terecht – veel aandacht eisen. Onze voorzieningen, artsen, verpleegkundigen, alle medewerkers verdienen een grote pluim omwille van die volgehouden inspanningen ten bate van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Maar interessant is dat bijkomende, soms een beetje ondergesneeuwde dimensies bewust opnieuw naar voor werden geschoven. Meten is weten, luidt het in veel managementliteratuur. En dat klopt. Maar Albert Einstein merkte op dat niet alles wat telbaar is telt en dat niet alles wat telt ook telbaar is. Indicatoren zijn meetbaar en bieden daarom houvast en inzicht. Verhalen van mensen zijn niet meetbaar, maar zijn eveneens een rijke bron van informatie. Het is geen toeval dat storytelling op de agenda werd geplaatst op het kwaliteitscongres.

Evenmin was de aandacht voor de human resources een toeval. Medewerkers die fun hebben, zich goed voelen en zich verbonden voelen in een organisatie, leggen een groter engagement aan de dag. Verbinding is ook nodig voor echte samenwerking en het creëren van een open kwaliteitscultuur: het delen van informatie, het samen bespreken van een patiënt, samen opzetten van grote en kleine verbeteracties… Ook dat zijn allemaal bouwstenen voor kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en patiëntveiligheid.

Kwaliteit en patiëntveiligheid mogen niet beperkt blijven tot de kwaliteitscel in een organisatie. Het zijn thema’s die in alle departementen, diensten of afdelingen centraal moeten staan. Of het nu om ziekenhuizen, woonzorgcentra of organisaties geestelijke gezondheidszorg gaat. Het was daarom ook een plezier te zien hoe breed georiënteerd en divers het publiek op het congres was. Kwaliteit is een gezamenlijk thema en kan alleen met gebundelde krachten gerealiseerd worden.

Cijfers en systematische aanpak blijven belangrijk, maar de mens achter de cijfers mogen we nooit uit het oog verliezen. De patiënt centraal stellen is gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk is het een dagelijkse uitdaging waarvoor alle zorg- en hulpverleners samen moeten instaan. Verhalen van patiënten en cliënten openen vaak de ogen. Maar ook verhalen van hulpverleners kunnen de kwaliteit van de zorg versterken. Transparantie en verbinding: daar gaat het om. Dank voor jullie inzet!

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt