TELEFOONHULPDIENSTEN LINKEN DOOR NAAR PROFESSIONELE HULP

WELLWEB LEGT VERBINDING TUSSEN TELE-ONTHAAL OF AWEL EN VERVOLGZORG DOOR EEN CGG

9 april 2020

De telefonische hulpdiensten Tele-Onthaal en Awel ontvangen in deze coronatijden veel meer oproepen dan anders. De 465 Tele-Onthaal-vrijwilligers bijvoorbeeld zijn iedere dag druk in de weer om de voorbije weken 20% meer oproepen dan gewoonlijk te beantwoorden. Aan de chat (iedere dag en elke avond van 18u tot 23u en op woensdag- en zondagnamiddag ook vanaf 15u) was het zelfs 34,2% drukker dan gewoonlijk. Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat voor sommigen meer gespecialiseerde psychologische hulp aangewezen is. Dankzij het nieuwe digitaal platform Wellweb kunnen Tele-Onthaal en Awel nu een rechtstreekse verbinding leggen met de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) die vervolgzorg kunnen bieden.

 

Drie handen op één buik en één platform

Wie belt naar of chat met Tele-Onthaal of Awel krijgt een luisterend oor aan de lijn. Samen met de beller of chatter bespreekt de vrijwillige hulpverlener de problemen en zoekt mee naar veerkracht, ondersteuning of oplossingen. Soms blijkt uit het gesprek dat meer gespecialiseerde zorgverlening nodig is. Het zetten van de stap naar professionele hulp wordt nu gemakkelijker gemaakt dankzij het Wellweb platform. Wellweb werd ontwikkeld door het Ally Institute.

De weg naar meer gespecialiseerde mentale hulp

Hoe gaat het in zijn werk? Aan de hand van een triagetool peilen de vrijwilligers van de hulplijnen of er meer ondersteuning nodig is en wat de specifieke mentale zorgnood is. Belangrijk hierbij is dat enkel met zijn goedkeuring de oproeper in contact wordt gebracht met een CGG. Eens dat gebeurd is, neemt een medewerker van het CGG via digitale weg contact op met de beller. In een online gesprek (telefoon, mail, beeldbellen of chat) bespreken therapeut en beller dan welke hulp gewenst is en wat de psychische moeilijkheden zijn. Desgewenst kan het eerste contact door het CGG anoniem gebeuren.

Als na het eerste contact duidelijk wordt dat de zorgverlening ambulant kan worden voortgezet, maken de CGG en betrokkene vervolgafspraken. Indien de psychische problemen te ernstig zijn, gaat de CGG-zorgverstrekker samen met de beller of chatter op zoek naar een alternatief.

 

Uit de praktijk

Awel krijgt soms telefoontjes van jongeren die in precaire situaties vertoeven. In normale omstandigheden kunnen zij dankzij school of een wandelingetje in het park even de zorgen vergeten. Maar dat is er nu door de strenge lockdown maatregelen even niet bij. Door dag in dag uit in een moeilijke thuissituatie te vertoeven en dicht op elkaar te zitten kunnen de psychische problemen toenemen. In dergelijke gevallen is het goed dat Awel deze jongeren kan doorschakelen naar de gespecialiseerde hulp in een CGG. Een ander voorbeeld: een jonge mantelzorger die vertelt over uitputting en de drang om zich (opnieuw) te snijden doordat ze niet even weg kan van de zorg voor haar vader en ze geen afleiding kan vinden in een fijne tijd met haar vriend.

Ook de vrijwilligers van Tele-Onthaal worden geconfronteerd met verhalen waarvoor doorverwijzing naar een CGG op zijn plaats is. Onlangs was er bijvoorbeeld een oproep van een vrouw die begin 2018 een opname van 6 maanden in het psychiatrisch ziekenhuis heeft gehad door een psychose. In deze coronatijden krijgt ze opnieuw last van waanbeelden. Zij kan nu, dankzij het Wellweb platform, doorverbonden worden met een lokaal CGG.

Een ander voorbeeld: Een jonge zestiger die in behandeling is bij een psychiater voor een zware depressie belt het nummer 106. Op korte termijn kan hij echter niet bij zijn psychiater terecht, de afspraken zijn geannuleerd. Hij kan de angst niet langer onderdrukken en kreeg reeds verschillende paniek- en hyperventilatieaanvallen. Voor het eerst kampt hij met concrete suïcidegedachten. Zo iemand kan nu verbonden worden met het CGG.

 

Wat kost het voor de hulpvrager?

Hulp zoeken bij de telefoonlijnen is gratis, net als het eerste contact met het CGG. Als samen met de hulpverlener wordt besloten om een aantal behandelingsmomenten af te spreken dan bedraagt de persoonlijke bijdrage 11 euro voor een behandelcontact. Mensen in een sociaal-economisch zwakkere positie hebben recht op een gereduceerd tarief van 4 euro.