caroline verlinden

23 mei 2017

DR. CAROLINE VERLINDE, ADJUNCT-KABINETSCHEF MINISTER VANDEURZEN

NAUWERE SAMENWERKING EERSTE EN TWEEDE LIJN

Dr. Caroline Verlinde begeleidt en coördineert als adjunct-kabinetschef Zorg en VSB mee de ontwikkelingen in het zieken­huislandschap voor het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen. “Het is te vroeg om concrete plannen uit de doeken te doen”, maar een stand van zaken geeft ze met plezier.

“Op de Vlaamse regering in de zomer van 2016 werd de visienota rond het ziekenhuislandschap van de toekomst goedgekeurd. Een van de actielijnen daarin is dat elk ziekenhuis een zorgstrategisch plan zal moeten voorleggen voor het bekomen van erkenningen. Het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) en Deloitte hebben gezamenlijk de opdracht gekregen om hiervoor een tool te ontwikkelen. Een andere actielijn is de basisspecialistische zorg. De ontwikkeling van een vernieuwde visie hierrond is volop bezig, in overleg met de ziekenhuizen, de eerste lijn en de pa­tiënten. Tegen de zomer verwachten we de teksten van de vier betrokken werkgroepen. Vanuit het kabinet geven we zoveel mogelijk vrijheid en inspraak aan alle betrokken om tot een gedragen concept te komen.”

“Dat de eerste en de tweede lijn hierin strategisch zullen samenwerken, staat als een paal boven water. Neem bijvoorbeeld de pediatrie: kinderafdelingen in ziekenhuizen tellen vandaag allemaal minstens vijftien bedden. Moet dat zo blijven? Neen, want de samenleving evolueert en meer en meer ziekten kunnen onder andere dankzij goede vaccinatie worden voorkomen of in de thuiscontext aangepakt. We kunnen dus bedden afbouwen en de zorg meer afstemmen op de eerste lijn. Maar in dat geval is het allicht ook nodig om de mogelijkheid te voorzien dat een huisarts een kind bij een niet-pluis-gevoel één dag ter observatie in het ziekenhuis laat opnemen. Dat zou een nieuwe opdracht voor de basisspecialistische zorg kunnen betekenen. Gelijkaardige oefeningen moeten we ook voor andere diensten durven maken. Daarom wordt nu volop gebrainstormd. Daarna zullen we alle ideeën verzamelen en een samenhangend beleid uittekenen dat spoort met de Vlaamse en de federale doelstellingen.”

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST

“Op een conferentie op 18 oktober krijgt de sector – eerste en tweede lijn – hierover feedback. Daarnaast wordt op deze conferentie ook het ‘Hospital of the Future’ voorgesteld, het ziekenhuis van de toekomst. Ook daarover buigt zich momenteel een werkgroep. Aanleiding is dat de ziekenhuizen die we vandaag ontwerpen en bouwen allicht al niet meer zullen zijn aangepast aan de noden van de nabije toekomst. De veranderingen gaan zo snel, dat we moeten proberen op veel langere termijn te plannen. We gaan uit van een perspectief 2050. Hoe zal de samenleving er dan uitzien? Wat met de digitalisering? En de individualisering? Of is er tegen dan weer sprake van meer collectivisme? Trendwatchers wagen zich aan berekende voorspellingen. Het is aan ons om die te proberen vertalen naar de zorg anno 2030, 2040 en 2050 en die scenario’s als vertrekpunt te nemen voor de ontwikkeling van nieuwe concepten of infrastructuur. Zo spelen we meer proactief in op veranderingen waarvan we weten dat ze eraan zitten te komen.”

 

TEKST: FILIP DECRUYNAERE • BEELD: JAN LOCUS