11 december 2018

MET EEN OPEN BLIK

We leven in een diverse wereld. Dat creëert kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. We moeten alle aspecten onder ogen durven te zien: zowel de positieve punten als de vragen en de uitdagingen. Ook in de zorgsector. We hebben de verantwoordelijkheid om te evolueren naar een sector die een weerspiegeling van de maatschappij is en dat op het vlak van medewerkers, maar eveneens voor wat de zorggebruikers betreft. Daarbij is wederzijds respect een sleutelbegrip. We hebben al een weg afgelegd, maar ook nog een lange weg te gaan. 

Al jaren zoeken zorgvoorzieningen een antwoord op de vraag hoe ze met de stijgende diversiteit kunnen omgaan. Elk op zijn eigen tempo en jawel, met vallen en opstaan. Elk binnen zijn eigen context ook. De ene zorgvoorziening doet vooral inspanningen om een nieuwe doelgroep van potentiële medewerkers aan te boren. Een andere organisatie focust in de eerste plaats op zorg op maat, ook voor mensen met een achtergrond die we in het verleden misschien niet kenden en waar we ons ook niet altijd even gemakkelijk bij voelen. In eerste instantie is het daarbij belangrijk om in dialoog te gaan. Vaak blijkt het verschil niet zo groot, maar komen we tot de conclusie dat we hetzelfde van elkaar verwachten: goede, warme zorg. 

Ondanks de inspanningen blijven er nog vele vragen. Maar gaandeweg komen ook de antwoorden. Van filosofen en andere deskundigen met diverse achtergronden. En van collega’s die uit hun ervaringen putten en die graag delen. Die antwoorden zijn zelden pasklaar. Copy-paste is uitgesloten. Daarvoor is de materie te complex. De antwoorden zijn veeleer een uitnodiging om met elkaar te praten. Om naar elkaar te luisteren. En om samen te bekijken hoe we de zorg vandaag en morgen het best kunnen organiseren zodat we elke patiënt, cliënt en bewoner zorg op maat kunnen geven.

In deze Zorgwijzer laten we verschillende stemmen aan het woord. Elk met zijn eigen klemtonen, zijn eigen verhaal, zijn eigen visie. Niet vanuit het eigen grote gelijk, maar open, bereid tot luisteren en op zoek naar oplossingen. Als uit die gesprekken één ding duidelijk wordt, dan is het dat we dringend een tandje moeten bijsteken. Het zal niet vanzelf gaan. Maar het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn. Misschien schieten we soms te gemakkelijk in een kramp als het over diversiteit gaat, terwijl we met gezond verstand al veel de baas kunnen. 

In essentie zal elke oplossing een weerspiegeling zijn van de waarden die we belangrijk vinden in de zorg: het bieden van zorg op maat, rekening houdend met de noden van elk individu, met zoveel mogelijk de regie in handen van de cliënt, de bewoner en de patiënt. Maar ook met betrokkenheid van de familie. Als we die uitgangspunten ter harte nemen, dan komen we al een eind ver. Ook in de superdiverse samenleving van vandaag.

Rekening houden met de ander is geen kwestie van ‘aanpassen’ of ‘toegeven’. Het is een kwestie van samenleven en dialoog. En van goede zorg. Laat ons de uitdagingen aanpakken. Zonder blind te zijn voor de verschillen. Maar open en onbevangen. Alleen zo kunnen we ook de vele kansen grijpen en er verrijkt uitkomen.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder

margot cloet