12 december 2017

EEN NIEUW HOOFDSTUK

Peter Degadt is er de voorbije tien jaar in geslaagd om Zorgnet-Icuro op de kaart te zetten. Van een traditionele, wat verouderde koepelorganisatie heeft hij een hedendaagse, relevante en verantwoordelijke ledenorganisatie gemaakt. Peter zal de eerste zijn om te zeggen dat hij dat niet alleen heeft gedaan, maar samen met een deskundig team, een sterk bestuur en dynamische leden.

Toch mogen wij de verwezenlijkingen van Peter als gedelegeerd bestuurder niet onderschatten. Onder zijn bezielende leiding heeft Zorgnet-Icuro de voorbije jaren een sterk inhoudelijk verhaal geschreven. Die interne deskundigheid heeft hij bovendien met een tomeloze energie ook naar buiten gebracht, door dialoog, debat en kennisdeling. Dankzij die strategie is Zorgnet­-Icuro vandaag dé koepelorganisatie in de zorgsector, die naast alle universitaire, algemene en regionale ziekenhuizen ook het grootste deel van de woonzorgcentra en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigt.

Door dat dubbele spoor te bewandelen – intern deskundigheid ontwikkelen en extern het maatschappelijke debat voeden –
is Zorgnet-Icuro vandaag incontournable voor iedereen die beleid wil voeren in de gezondheidszorg. Die positie biedt veel mogelijkheden en geeft een organisatie ‘invloed en macht’, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Onder leiding van Peter Degadt heeft Zorgnet-Icuro er altijd voor gekozen die verantwoordelijkheid op te nemen door constructief voorstellen te formuleren en consensus te zoeken, de dialoog aan te gaan, samenwerking te zoeken om vanuit een heldere visie dingen in beweging te krijgen.

Voor de buitenwereld is Peter Degadt een charismatisch figuur met enorm veel bagage; voor de stakeholders van Zorgnet-Icuro is hij een betrouwbare en verantwoordelijke partner; voor het team, de leden en het bestuur is hij een man met wie het aangenaam samenwerken is. Als voorzitter mocht ik enkele jaren zijn klankbord zijn. We zaten doorgaans meteen op dezelfde golflengte en hadden weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Na tien jaar nemen we afscheid van Peter Degadt en wij wensen hem dankbaar alle goeds toe.

Voor Zorgnet-Icuro begint hiermee een nieuw hoofdstuk. Als voorzitter kon ik alleen maar dromen van een zo rustige en naadloze overgang: tijdig aangekondigd, goed voorbereid en met Margot Cloet als nieuwe gedelegeerd bestuurder de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats. Margot heeft de ervaring, de kennis, het aanvoelen en de ruggengraat om de uitdagingen waarvoor we staan met optimisme tegemoet te treden. Ja, onze verwachtingen in Margot zijn groot, maar ons vertrouwen evenzeer. Ongetwijfeld zal zij andere klemtonen leggen en voor een andere dynamiek zorgen dan Peter, maar de klik met het bestuur, het enthousiaste team en de vele organisaties van Zorgnet-Icuro is er. Ook met Margot aan het stuur blijft Zorgnet-Icuro zijn verantwoordelijkheid opnemen en bouwen we actief en positief mee aan de toekomst van onze gezondheidszorg, veeleer dan die te ondergaan.

2018 wordt een spannend, boeiend en goed gevuld jaar. Zorgnet-Icuro is er helemaal klaar voor. In naam van het voltallige bestuur en het team wens ik u en uw dierbaren een gezond, dynamisch en gelukkig jaar toe!

Etienne Wauters
Voorzitter Zorgnet-Icuro

Etienne Wauters