“Wij begrijpen uw keuze niet om te besparen in zorg en welzijn”

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Ze schreven een brief aan Jan Jambon: “Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dit vereist investeringen, geen besparingen.”

Robots mogen nooit een vervanging worden voor menselijke zorg

Onderzoek naar de ethische aspecten van robotica in de ouderenzorg

Fascinerende doorbraken in medische beeldherkenning

Prof. Johan Decruyenaere over de rol van artificiële intelligentie

Transparantie kan maatschappelijk draagvlak creëren

Duurzaam en verantwoord omgaan met big data

De burger als copiloot van zijn gezondheidsdossier

België voorop in uitrol digitaal platform voor al je gezondheidsgegevens

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Efficiënte en geïntegreerde transmurale gegevensdeling blijft grote uitdaging

Interview met Axel Kerkhofs, voorzitter werkgroep ICT