“Ik hoop dat ziekenhuizen in de toekomst blijven samenwerken”

Al anderhalf jaar staat Erika Vlieghe in de vuurlinie van de coronapandemie: “De zorg heeft zich heel wendbaar getoond. Daar mogen we gerust fier op zijn.”

“Luisteren naar de ballonnetjes”

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra begint bij goed beleid

“We verdienen onze plek in het zorglandschap”

Centrum voor herstelverblijf: brug tussen ziekenhuis en thuis

Een val- en fractuurpreventiebeleid uitrollen: da’s teamwork

Er wordt veel gevallen in Vlaanderen. 30% tot 70% van de 65-plussers in woonzorgcentra valt minstens één keer per jaar. WZC Zonnewende in Kapellen stapte daarom mee in het project procesbegeleiding rond val- en fractuurpreventie.

Leeftijdsdiscriminatie in de zorg

Steeds meer stemmen en opinies weerklinken over de manier waarop we kijken naar ouderen en ouder worden

#kiesvoordezorg

Project Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten biedt opleidingskansen en werkzekerheid

“Ageism speelt gezondheidszorg voor ouderen parten”

Geriater Hilde Baeyens trekt aan de alarmbel

Van ontwikkelingshulp naar samenwerkingsontwikkeling

Zorgnet-Icuro en Lisanga investeren samen in het Congolese Kutu

Een Buffalo met dementie blijft een Buffalo!

AZ Maria Middelares zet in op dementievriendelijkheid

“Trialoog wil onderzoeken hoe het in de toekomst nog beter kan”

Hoe kunnen woonzorgcentra hun relatie met familie en bewoners versterken?