Contact houden met je familieleden in het WZC? Dat doe je zo!

In Vlaanderen zien we dat heel wat creatievelingen ingenieuze oplossingen bedenken om de bewoners van de woonzorgcentra te kunnen blijven spreken.

“Wij begrijpen uw keuze niet om te besparen in zorg en welzijn”

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Ze schreven een brief aan Jan Jambon: “Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dit vereist investeringen, geen besparingen.”

Een klacht is een cadeau

Werkgroep klachtenbehandeling werkt richtlijn 'kwaliteitsvol klachtenbeleid' uit

Wees helder en duidelijk

Kwaliteitsvol klachtenbeleid in woonzorgcentra

Beroepsportret

Ombudsdienst bemiddelaar in het ziekenhuis

Vormingsaanbod crisisbeheer in de zorg

Exclusieve opleiding voor de leden van Zorgnet-Icuro

Website Gezondheid-en-Wetenschap biedt houvast

Op zoek naar betrouwbare informatie over gezondheid

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81