zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

De VR-bril van het Prosateam in UZ Leuven

What Matters to Project van de maand

Efficiënte en geïntegreerde transmurale gegevensdeling blijft grote uitdaging

Interview met Axel Kerkhofs, voorzitter werkgroep ICT

Filip Goyens

Beroepsportret

Data protection officer Filip Goyens in UZA

Mosé Piazza

Beroepsportret

Intercultureel bemiddelaar Mosè Piazza in Ziekenhuis Oost-Limburg

In hetzelfde schuitje

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 79

Tom Balthazar

Artsen participeren op alle niveaus

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018