In hetzelfde schuitje

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 79

Tom Balthazar

Artsen participeren op alle niveaus

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018

De beste netwerken groeien door samenwerking tussen professionals

Dubbelinterview met directeur-hoofdarts

Geert Smits en Dr Catherine Goossen

Een hooggespecialiseerde setting voor topchirurgie

De oogkliniek van AZ Monica als focused clinic

Ilde Bevernaege

Zorgcontinuïteit huisartsen, woonzorgcentra en ziekenhuizen krijgt vorm

eTCS – elektronische Transmurale Communicatie en Samenwerking

Wat als een ASO maar 48 uur per week zou werken?

Getuigenis van een studentenoefening

Het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Tom Vandooren over klantgerichtheid in de ziekenhuizen

Beroepsportret: Patiënt Experience Officer

Ulrike Pypops is Patient Experience Officer in Jessa Ziekenhuis

Over werklast, draagkracht en verandercultuur

Flexibel werken in ziekenhuizen

marc geboers

Netwerkende artsen

Marc Geboers over de samenwerking tussen artsen in de ziekenhuisnetwerken.