Liesbet Degrie

De mens zien in elke patiënt

Interculturele zorg

Ik werp geen steen naar hulpverleners die er vaak alleen voor staan

Prof. Antoon Vandevelde over de onvrede over de geestelijke gezondheidszorg

Wonen, zorg maar vooral plezierig leven

Innovatieve ouderenzorg

Inez Germeys

Durf te investeren met een langetermijnperspectief

Prof. Inez Myin-Germeys wil patiënten op een evidence based manier empoweren zodat ze zelf aan de slag gaan met hun problematiek.

Verbinding

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 66

Ik ga met je mee op reis

Belang van kwaliteit krijgt gezicht in Johan de Kruijfs verhaal over medisch falen

Jamie Anderson

Solidariteit en verbinding als voorwaarden voor goede kwaliteit en zorg

Betrokkenheid (engagement) en samenwerking zijn twee sleutelbegrippen in het denken van prof. Jamie Anderson.

Raf Stevens

Start je eigen verhalenbibliotheek

Storytelling met Raf Stevens

We hebben één doelstelling en één globaal plaatje nodig

Een pleidooi voor stabiliteit en vertrouwen in tijden van verandering

Dominique Vandijck

Kwaliteit gaat niet alleen over indicatoren, maar ook over warme zorg

Nieuwe dynamiek voor Q & S in Zorgnet-Icuro

Ziekenhuisnetwerken in ontwikkeling

Nood aan duidelijkheid en stabiliteit voor grondige hervorming ziekenhuislandschap

Hoe het medicatiegebruik in het woonzorgcentrum optimaliseren?

Prof. Veerle Foulon over de Come-on studie

Filip Vandaele

Samenwerking op het terrein verloopt vlot

Praktijkverhaal: "Pillen in the cloud"

Chris Van Beerse Ilse Prims

PREZO Woonzorg bracht communicatie over kwaliteit tussen de huizen op gang

Kwaliteitsbeleid bij de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar

It takes five to innovate

Zorg proeftuinen brengen zorg en bedrijven dichter bij elkaar

Op de goede weg

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 65

Dynamiek rond kwaliteit wint aan kracht

Afdelingshoofd zorginspectie maakt de balans op

De positieve dynamiek vasthouden

Gert Peeters en prof. Frieda Matthys, voorzitters van VIP² GGZ, delen hun vijf ambities voor 2017.

Peter Dierinck

Verbinding is de essentie

Psycholoog Peter Dierinck over kwartiermaken en andere evoluties in de GGZ

Herstel geeft hoop. Hoop op een zinvol leven

Het belangrijkste is dat de patiënt de regie over zijn eigen leven kan houden.

We moeten hulpverlening bij psychose niet enkel als een GGZ-probleem zien

Het Zorgcircuit wil een echt kader voor Open Dialogue creëren.

ChrisBervoets

Respect en participatie kunnen veel conflicten voorkomen

Psychiater Chris Bervoets over het advies van de HGR over omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de GGZ

Ann Gaublomme

We moeten met zijn allen een versnelling hoger schakelen

Ann Gaublomme, directeur van Verso, over de uitdagingen in de social profit.

De toekomst is aan de zorg

Volgens Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank van België, wordt de zorgsector de komende jaren een van de sterkhouders van onze economie.

Patiënten hebben geen instemming, maar wel begrip nodig

Amerikaans theologieprofessor Kathleen Greider over zingeving en diversiteit

Leen Dewispelaere

Holebi’s en transgenders in woonzorgcentra

Aanwezig, maar onder de radar.

Co-governance versterkt vertrouwen tussen verpleegkundigen, artsen en bestuur

Sint-Trudo Ziekenhuis bundelt de krachten om waardevolle zorg voor patiënten te bieden.