Yves Wuyts

Psychosociale rehabilitatie geen prioriteit

GGZ-hervorming: functie 3 in de dode hoek

rudy poedts

Basisspecialistische zorg in het nieuwe ziekenhuislandschap

Werkgroepen bereiden toekomst voor

Caroline Verlinde

Nauwere samenwerking eerste en tweede lijn

Dr. Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef minister Vandeurzen, over de ontwikkelingen in het zieken­huislandschap.

Annemie Wauters en Wilfried Bogaerts OPZ-Geel_Mine Dalemans

Gezinsverpleging bij kinderen en jongeren in OPZ Geel

Een goede context kan kinderen met een ontwikkelingsachterstand enorm doen groeien

Werkbaar werk

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 67

Het sociale krijgt eindelijk meer plaats in Europa

Europees commissaris Marianne Thyssen wil de lidstaten een referentiekader bieden als gps om nieuwe wegen te verkennen.

Sofie Rogiest

Waarden centraal in nieuw leiderschap

Werken aan ander leiderschap in de zorg

Werkbaar werk hoog op de agenda

Sociale akkoorden in de maak

Medewerkers een spiegel voorhouden

Emmaüs ouderenzorg zet in op waardegerichte vaardigheden

Liesbet Degrie

De mens zien in elke patiënt

Interculturele zorg

Ik werp geen steen naar hulpverleners die er vaak alleen voor staan

Prof. Antoon Vandevelde over de onvrede over de geestelijke gezondheidszorg

Wonen, zorg maar vooral plezierig leven

Innovatieve ouderenzorg

Inez Germeys

Durf te investeren met een langetermijnperspectief

Prof. Inez Myin-Germeys wil patiënten op een evidence based manier empoweren zodat ze zelf aan de slag gaan met hun problematiek.

Verbinding

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 66

Ik ga met je mee op reis

Belang van kwaliteit krijgt gezicht in Johan de Kruijfs verhaal over medisch falen

Jamie Anderson

Solidariteit en verbinding als voorwaarden voor goede kwaliteit en zorg

Betrokkenheid (engagement) en samenwerking zijn twee sleutelbegrippen in het denken van prof. Jamie Anderson.

Raf Stevens

Start je eigen verhalenbibliotheek

Storytelling met Raf Stevens

We hebben één doelstelling en één globaal plaatje nodig

Een pleidooi voor stabiliteit en vertrouwen in tijden van verandering

Dominique Vandijck

Kwaliteit gaat niet alleen over indicatoren, maar ook over warme zorg

Nieuwe dynamiek voor Q & S in Zorgnet-Icuro

Ziekenhuisnetwerken in ontwikkeling

Nood aan duidelijkheid en stabiliteit voor grondige hervorming ziekenhuislandschap

Hoe het medicatiegebruik in het woonzorgcentrum optimaliseren?

Prof. Veerle Foulon over de Come-on studie

Filip Vandaele

Samenwerking op het terrein verloopt vlot

Praktijkverhaal: "Pillen in the cloud"

Chris Van Beerse Ilse Prims

PREZO Woonzorg bracht communicatie over kwaliteit tussen de huizen op gang

Kwaliteitsbeleid bij de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar

It takes five to innovate

Zorg proeftuinen brengen zorg en bedrijven dichter bij elkaar

Op de goede weg

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 65

Dynamiek rond kwaliteit wint aan kracht

Afdelingshoofd zorginspectie maakt de balans op

De positieve dynamiek vasthouden

Gert Peeters en prof. Frieda Matthys, voorzitters van VIP² GGZ, delen hun vijf ambities voor 2017.

Peter Dierinck

Verbinding is de essentie

Psycholoog Peter Dierinck over kwartiermaken en andere evoluties in de GGZ

Herstel geeft hoop. Hoop op een zinvol leven

Het belangrijkste is dat de patiënt de regie over zijn eigen leven kan houden.