Sociaal Ondernemerschap 2.0

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 69

Het is méér dan louter technologie

Telemonitoring breekt door

Herwig Claeys

Er is nog heel wat terrein te ontginnen

Pionier in online hulpverlening

Online en face to face hulpverlening versterken elkaar

Online hulpverlening in zorg en welzijn

Veiligheid en kwaliteit voor alles

Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem: het beheer van remote monitoring toestellen

Tijs Vandemeulebroucke

Robots in de zorg: ondersteunend of plaatsvervangend?

Ethische aspecten van sociaal ondersteunende robotica in de ouderenzorg

Persoonsgerichte zorg in al haar dimensies

Dementia Care Mapping verhoogt het welbevinden van personen met dementie

Gorik Keasemans

Kwaliteits- en financiële toetsing is essentieel

Organisatie- en financieringsmodel psychologische zorg

Ronny Bruffaerts

Algoritme slaagt waar genetica en hersenonderzoek faalden

Accurate voorspellingen geestelijke gezondheid bieden nieuwe mogelijkheden voor preventie

Investeren in zorginfrastructuur met mooi rendement

Nieuw: sociale gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Peter Raeymaekers

Klimaatdoelstellingen ook prioriteit in de zorg

Milieu en preventie krijgen meer aandacht

De kunst is om onze fondsen zo efficiënt mogelijk in te zetten

Koning Boudewijnstichting investeert in gezondheidsonderzoek

Belangrijke dossiers op tafel

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 68

tom braes

Niemand kan buurtzorg in zijn eentje organiseren

Betrek ook residentiële voorzieningen, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra in de buurtzorg.

Wij willen niet aan de zijlijn afwachten

Dirk Doucet, directeur van WZC Sint-Margaretha, begon met de realisatie van buurtgerichte zorg in Holsbeek.

Luc Van Herpe

Onze medewerkers luisteren naar 176 directeurs

De voorzieningen van het 'Netwerk kleinschalig genormaliseerd wonen' organiseren de zorg voor mensen met dementie volgens vijf principes die de ‘normalisatie’ in de hand werken.

Luc Tanghe

Opportuniteiten zien en ze vastpakken

Gedelegeerd bestuurder Luc Tanghe over de site Mariahuis Gavere

Lieve Schuerman

Mensen verbinden en bruggen bouwen

Lokaal dienstencentrum als ontmoetingsplek

Naar een woonleefplan voor elke bewoner

Zeg niet animator maar begeleider wonen en leven

Yves Wuyts

Psychosociale rehabilitatie geen prioriteit

GGZ-hervorming: functie 3 in de dode hoek

rudy poedts

Basisspecialistische zorg in het nieuwe ziekenhuislandschap

Werkgroepen bereiden toekomst voor

Caroline Verlinde

Nauwere samenwerking eerste en tweede lijn

Dr. Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef minister Vandeurzen, over de ontwikkelingen in het zieken­huislandschap.

Annemie Wauters en Wilfried Bogaerts OPZ-Geel_Mine Dalemans

Gezinsverpleging bij kinderen en jongeren in OPZ Geel

Een goede context kan kinderen met een ontwikkelingsachterstand enorm doen groeien

Werkbaar werk

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 67

Het sociale krijgt eindelijk meer plaats in Europa

Europees commissaris Marianne Thyssen wil de lidstaten een referentiekader bieden als gps om nieuwe wegen te verkennen.

Sofie Rogiest

Waarden centraal in nieuw leiderschap

Werken aan ander leiderschap in de zorg

Werkbaar werk hoog op de agenda

Sociale akkoorden in de maak

Medewerkers een spiegel voorhouden

Emmaüs ouderenzorg zet in op waardegerichte vaardigheden

Liesbet Degrie

De mens zien in elke patiënt

Interculturele zorg