Dhr. Philippe Vandekerckhove

Met empathie alleen kom je nergens

Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen, over onderzoek, QALY’s, communicatie, hr, vrijwilligers, migratie ...

Gorik Keasemans

EHBP – Eerste Hulp Bij Psychische problemen

Vroegtijdige herkenning leidt tot betere hulp

Tom Balthazar

Artsen participeren op alle niveaus

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018

De beste netwerken groeien door samenwerking tussen professionals

Dubbelinterview met directeur-hoofdarts

Geert Smits en Dr Catherine Goossen

Een hooggespecialiseerde setting voor topchirurgie

De oogkliniek van AZ Monica als focused clinic

Jeroen Decoster

Geef medische raad een rol op netwerkniveau

Dr. Jeroen Decoster over netwerken GGZ

Ilde Bevernaege

Zorgcontinuïteit huisartsen, woonzorgcentra en ziekenhuizen krijgt vorm

eTCS – elektronische Transmurale Communicatie en Samenwerking

Samenwerking Nederlandstalige en Franstalige wachtdiensten in Brussel

Prijs voor de Vlaamse en Brusselse huisarts

Marie-NoëlleVerhaegen

Goede communicatie kan veel klachten voorkomen

Jaarverslag 2017 Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt"

Wat als een ASO maar 48 uur per week zou werken?

Getuigenis van een studentenoefening

What Matters To You

Stress verminderen maakt écht het verschil in AZ Lokeren

De beleveniseconomie in de zorg

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 78

Levenslang leren wordt meer dan ooit een must

Rector en arbeidsmarktdeskundige Luc Sels ziet grote uitdagingen voor de zorgsector.

Kwaliteit, veiligheid, service en beleving als essentiële schakels

Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa Groep, blikt vooruit op de studiedag 'Als Plopsa de baas was van de zorg'

Zorgorganisatie als belevenisbedrijf: mogen we dromen?

Paul Gemmel vertelt over Service Excellence en Experience in de zorgsector

Het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Tom Vandooren over klantgerichtheid in de ziekenhuizen

Beroepsportret

Patient Experience Officer Ulrike Pypops in Jessa Ziekenhuis

What Matters To You

Therapiehond Zadro van wzc Sint-Lucia Turnhout

Beleef de toekomst van de gezondheidszorg

Health House in Leuven

Over werklast, draagkracht en verandercultuur

Flexibel werken in ziekenhuizen

Inclusief sportaanbod voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden

Geestig Gezond Sporten roept sportclubs op om aandacht te hebben voor psychische kwetsbaarheden.

Van Hoyweghen Bram

Psychiatrische dagbehandeling

We bezoeken Moderato en Largo van PC Hiëronymus en Dagziekenhuis Beveren van APZ Sint-Lucia.

Zorgwijzer 78

What Matters To You

Een gezellige namiddag met Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit Brabant.

Kinderen verdienen het beste

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 77

Zorgwijzer 77 Bruno Vanobbergen

Kinderrechten nog meer verankeren in de praktijk

In juni 2018 vierde het Kinderrechtencommissariaat zijn 20-jarig bestaan.

Kidz Health Castle speelt in op beleving van kinderen

Kinderziekenhuis UZ Brussel wordt kasteel met draak, prins en prinses

Zorgwijzer 77 Katrien Verhegge

Verbondenheid geeft kracht en vertrouwen

In 2019 bestaat Kind en Gezin 100 jaar, maar er zit nog geen greintje sleet op de organisatie.

Zorgwijzer 77

What Matters To You

Het 'toetertoe' in PZ Duffel

Zorgwijzer 77 Hilde Haerden

Wie moeite doet om bruggen te slaan, maakt dialoog mogelijk

Campus O3-huis van het kind in Genk

Zorgwijzer 77 Sofie Crommen

Beleid voeren vergt moed om keuzes te maken

Dr. Sofie Crommen, voorzitter VVK