Zorgwijzer 77 Caroline Debruyne

Meer continuïteit nodig in zorg voor kwetsbare jongeren

Dr. Caroline Debruyne, afdeling FOR-K in OPZ Geel

Zorgwijzer 77 An Bael

Kinderartsen voelen de noodzaak om meer voor zichzelf én de kinderen op te komen

Kinderarts dr. An Bael pleit voor voldoende middelen om de kwaliteit van de kindergeneeskunde te vrijwaren.

kind met senior

Intergenerationeel werken in het woonzorgcentrum

Hoe meer leven, hoe meer vreugde.

Zorgwijzer 77 Nele Ottevaere

Masterclass leidinggeven voor directies en coördinatoren uit de ouderenzorg

Lead to Care: goed leiderschap leidt tot betere zorg

Vlaamse overheid streeft naar 15% minder voedselverlies

Ook het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt mee aan de kar.

Kansen creëren, kansen grijpen

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 76

Durf meer als een projectontwikkelaar te denken

Team Vlaams Bouwmeester

Meer keuze, lagere kosten en minder afval!

WZC Sint-Elisabeth Oostende wint Food Waste Award

We moeten waakzaam zijn op alle niveaus

Social profitsector en gezondheidszorg in Europa

Het had best wat meer mogen zijn

P4Q in de ziekenhuizen

Duurzame afspraken komen iedereen ten goede

Naar een betere samenwerking voor niet-dringend patiëntenvervoer

Buurtzorgregisseur effent het pad voor meer samenwerking

vzw De Zorgcirkel versterkt buurtzorg in regio Ieper-Poperinge

Infografieken geven artsen en patiënten houvast bij keuzes

Wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar concrete adviezen op aspecten die ertoe doen voor de patiënten.

Ziekenhuizen moeten disruptie omarmen

Gezondheidszorg innoveert razendsnel

Ambitieus loopbaanpact

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 75

Ik denk dat de echte vzw’s hier heel gelukkig mee zullen zijn

Interview met minister van Justitie Koen Geens over nieuw wetboek ondernemingen en verenigingen.

De meerwaarde van patiënten te betrekken is groot

Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen

StefSteyaert

Eerstelijnszones krijgen vorm

Hervorming eerstelijnsgezondheidszorg in een stroomversnelling

Is jouw organisatie er klaar voor?

Crisisbeheer in zorgorganisaties

Complexe noden vragen om gecoördineerde samenwerking

CGG Vlaams-Brabant Oost engageert zich in samenwerkingsverband RTJ

Cruciaal lokaal

Lokale verkiezingen

Duidelijk signaal

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 74

Appeltje voor de dorst is goed, maar durf ook te investeren

Hoofdeconoom Geert Gielens van Belfius Bank

3D-model voor zorgopdrachten

Geïntegreerde zorg

Ziekenhuisnetwerken willen afspraken consolideren

Margot Cloet en Marc Geboers over de vorming van ziekenhuisnetwerken

JohanBuffels

Alle huisartsen-in-opleiding doen voortaan ook ervaring op in ziekenhuizen

Huisartsenopleiding brengt huisartsen en artsen-specialisten dichter bij elkaar

Verpleegkundigen aantrekken én behouden met Magnet

UZA behaalt hoogste internationale erkenning voor verpleegkundige zorg

Structurele samenwerking werk en zorg op de sporen

Uitvoeringsbesluiten werk- en zorgtrajecten