JohanBuffels

Alle huisartsen-in-opleiding doen voortaan ook ervaring op in ziekenhuizen

Huisartsenopleiding brengt huisartsen en artsen-specialisten dichter bij elkaar

Verpleegkundigen aantrekken én behouden met Magnet

UZA behaalt hoogste internationale erkenning voor verpleegkundige zorg

Structurele samenwerking werk en zorg op de sporen

Uitvoeringsbesluiten werk- en zorgtrajecten

Mia Seynhaeve

Professionals weten veel, ervaringsdeskundigen voelen veel

De meerwaarde van ervaringsdeskundigen: een getuigenis

Willen we sterke verpleegkundigen? Dan moeten we daar samen werk van maken

Grote eensgezindheid op denkdag contractstage

We bouwen nog altijd voor de blanke vrouw van 85+

Vraag en aanbod in ouderenzorg Brussel niet op elkaar afgestemd

Van de Gevangenis naar Zorg

Te Gek!? vraagt aandacht voor internering

Ambitie: mag het iets meer zijn?

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 73

PedroFacon

Verantwoordelijkheid nemen hoort bij leiderschap

Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg FOD volksgezondheid, over o.a. de ziekenhuisnetwerken, de ziekenhuisfinanciering en de organisatie van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

OlivierBollen

Suïcidepreventie in mobiel crisisteam

ASSIP: Attempted Suicide Short Intervention Program

Kiezen voor dialoog

Ethische handvatten voor procedure gedwongen opname bij verslaving

Bent u al klaar voor GDPR?

Zorgnet-Icuro ondersteunt zorgvoorzieningen bij de voorbereiding van GDPR.

HermanDevrieze

Circulaire economie in de praktijk van een ziekenhuis

Kiezen voor duurzaamheid: recyclage in UZ Leuven

Nieuw loonmodel IFIC eindelijk van start (maar nog niet overal)

Vlaamse zorgvoorzieningen willen ook in IFIC

Junckerplan voor Europese investeringen biedt ook zorgvoorzieningen kansen

Lagere rentevoet dankzij Europese bankgarantie voor risico-investeringen

De noden zijn er, de oplossingen ook. Laat ons ervoor gaan!

Organisatienetwerk Samen-Wel-Zijn

Een nieuw hoofdstuk

Etienne Wauters
Editoriaal – Zorgwijzer 72

Extreme pragmatiek is de ziekte van onze tijd

Afscheidsinterview gedelegeerd bestuurder Peter Degadt

Worden we ethisch in snelheid gepakt?

Econoom Geert Wellens op 10de WEK-Symposium

Sector neemt zelf het voortouw voor verandering

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ

Samen kunnen we de bakens verzetten

IN4CARE wil brug slaan tussen zorgsector en innovatie

Hoe een geniaal idee het verschil kan maken

ACTIV84HEALTH en ATTRACTIVE2WEAR

Innoveren in België, een lust of een last?

Drie innovatieve zorgondernemers wikken en wegen innovatieklimaat

Kunst als kracht

Creatief hersteltraject na kanker

Hoopvol

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 71

Kiezen is winnen

Een boek door Yvonne Denier, Lieve Dhaene en Peter Degadt

Roel Van Giel

Geef artsen perspectief op lange termijn en ze stappen mee in de veranderingen

Volgens dr. Roel Van Giel ligt de sleutel tot alle noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg in een hervorming van de nomenclatuur.