Psychofarmacabeleid in woonzorgcentra

Samen op weg naar minder

Liefde tussen ziekenhuizen nu ook officieel

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 82

WMTY

Gratis infosessie, buddy’s, steunkaartjes en spreuken in het ASZ

What Matters to Project van de maand

Jo Van Deurzen

Bedenk telkens dat het om je moeder, vader of kind kan gaan…

Interview met Jo Vandeurzen, 10 jaar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Beroepsportret

Muziektherapeute Beatrijs De Klerck in het Nationaal MS Centrum

Kinderen hebben ons nodig als veilige haven

Dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut

Het aanbod beter afstemmen op de regionale noden

Zorgstrategische plannen voor de ziekenhuisnetwerken

Monique kremer

Is zorg een politieke kwestie?

Interview met socioloog Monique Kremer

Kookworkshop-WZC-Bethlehem

Zorg dragen voor gezondheid en veerkracht van werknemers

Woonzorgcentrum zet gezondheidsbeleid op poten

De burger als copiloot van zijn gezondheidsdossier

België voorop in uitrol digitaal platform voor al je gezondheidsgegevens

Het enthousiasme van het personeel is de motor van ons succesverhaal

Middelpunt: zorgeloze kustvakantie voor wie zorg nodig heeft

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Zie het als een geschenk om tot betere kwaliteit van zorg te komen

Nieuw ethisch advies over morele stress in de zorg

Toertje in de buurt met het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord Dadizele

What Matters to Project van de maand

De VR-bril van het Prosateam in UZ Leuven

What Matters to Project van de maand

We moeten de hervormingen verankeren

Interview directeurs Gezondheid en Welzijn Christelijke en Socialistische ziekenfondsen

Efficiënte en geïntegreerde transmurale gegevensdeling blijft grote uitdaging

Interview met Axel Kerkhofs, voorzitter werkgroep ICT

Filip Goyens

Beroepsportret

Data protection officer Filip Goyens in UZA

Freya Vander Laenen

Het draait allemaal om vertrouwen

Beroepsgeheim onder druk

Philippe Vandenbroeck

Wat we kunnen leren van innovatieve buitenlandse praktijken

De kracht van gezondheidsvaardigheden

Een mens is meer dan zijn cultuur en religie

Diversiteit in Revalidatiecentrum Pellenberg

Pieter Vandekerckhove

Filosofische training voor mensen met kanker

Zin in het leven na kanker

Stefaan Baeten

Heldere communicatie voorkomt veel discussie

Gezamenlijke besluitvorming en aansprakelijkheid in de Geestelijke Gezondheidszorg

Met een open blik

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 80

Patrick Loobuyck

Redelijkheid kan ons redden

Filosoof Patrick Loobuyck over omgaan met diversiteit

Hamida Chikhi

Intercultureel bemiddelaars

Vertalers van taal en cultuur