Vaccinatiebeleid en vaccinatietwijfel

In Vlaanderen wordt goed gevaccineerd, maar we moeten waakzaam blijven

Tournée Minérale is een van onze grootste successen

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)

De grootste preventie zit in het aantrekkelijk maken van de maaltijd

WZC Heilige Familie in Kuurne knoopt de strijd aan tegen ondervoeding

Slachtoffers krijgen de regie in handen

Zorgcentra na seksueel geweld

Geef niet te snel op. Durf op je strepen te staan

Interview met dr. Marc Moens

De juiste hulpverlener op de juiste plaats, zonder wachten

CGG Noord-West-Vlaanderen getuigt over hun ervaring met CAPA

Meerwaarde van BelRAI voor goede zorg is ontzettend groot

LUCAS organiseert tweede wereldcongres InterRai: BelRAI rijp voor versnelling

We willen de beste praktijken naar voor halen en promoten

Nieuwe audit ziekenhuizen in 2020 op kruissnelheid

“Wij begrijpen uw keuze niet om te besparen in zorg en welzijn”

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Ze schreven een brief aan Jan Jambon: “Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dit vereist investeringen, geen besparingen.”

Toegankelijke gezondheidszorg; een gedeelde verantwoordelijkheid

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 89

Onderzoek om de levenskwaliteit van kwetsbare mensen te verhogen

Interview met Chantal Van Audenhove over 30 jaar LUCAS

Een klacht is een cadeau

Werkgroep klachtenbehandeling werkt richtlijn 'kwaliteitsvol klachtenbeleid' uit

Wees helder en duidelijk

Kwaliteitsvol klachtenbeleid in woonzorgcentra

Een complex verhaal

Ziekenhuisnetwerken in Wallonië en Brussel

Leidraad voor het afwegen van voor- en nadelen

Publicatie splitsing tussen zorgactiviteit en patrimonium

Samenwerking biedt opportuniteiten

Toekomstig labo in het kader van netwerking

Betere zorg door werkbaar werk

Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra

Beroepsportret

Technoloog medische beeldvorming

Opkomen voor kwetsbaren: keuzes maken

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 88

Minister van en voor kwetsbare mensen

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Het is belangrijk om met heel velen samen, heel veel kleine dingen te doen

Interview met Sara Willems over het dichten van de gezondheidskloof

Inzetten op kwetsbare doelgroepen loont

Proefproject patiënteneducatie AZ Sint-Dimpna in Geel

Geïntegreerde zorg succesvol implementeren is moeilijker dan een landing op de maan

Prof. Bert Vrijhoef breekt een lans voor geïntegreerde zorg

Anders communiceren vraagt tijd, aandacht en geduld

Spreken over geestelijke gezondheid

Wat we realiseren is belangrijk, maar ook wat we kunnen voorkomen

Europese koepelorganisatie voor ziekenhuizen Hospeem

De laatste zorgen vlakbij huis

Hospice Aulighem in Avelgem vangt ouderen op die terminaal ziek zijn

Alles draait rond een goede samenwerking

Zorgvernieuwingsproject CAPE biedt gespecialiseerde thuiszorg