De kunst is om onze fondsen zo efficiënt mogelijk in te zetten

Koning Boudewijnstichting investeert in gezondheidsonderzoek

Belangrijke dossiers op tafel

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 68

tom braes

Niemand kan buurtzorg in zijn eentje organiseren

Betrek ook residentiële voorzieningen, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra in de buurtzorg.

Wij willen niet aan de zijlijn afwachten

Dirk Doucet, directeur van WZC Sint-Margaretha, begon met de realisatie van buurtgerichte zorg in Holsbeek.

Luc Van Herpe

Onze medewerkers luisteren naar 176 directeurs

De voorzieningen van het 'Netwerk kleinschalig genormaliseerd wonen' organiseren de zorg voor mensen met dementie volgens vijf principes die de ‘normalisatie’ in de hand werken.

Luc Tanghe

Opportuniteiten zien en ze vastpakken

Gedelegeerd bestuurder Luc Tanghe over de site Mariahuis Gavere

Lieve Schuerman

Mensen verbinden en bruggen bouwen

Lokaal dienstencentrum als ontmoetingsplek

Naar een woonleefplan voor elke bewoner

Zeg niet animator maar begeleider wonen en leven

Yves Wuyts

Psychosociale rehabilitatie geen prioriteit

GGZ-hervorming: functie 3 in de dode hoek

rudy poedts

Basisspecialistische zorg in het nieuwe ziekenhuislandschap

Werkgroepen bereiden toekomst voor

Caroline Verlinde

Nauwere samenwerking eerste en tweede lijn

Dr. Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef minister Vandeurzen, over de ontwikkelingen in het zieken­huislandschap.

Annemie Wauters en Wilfried Bogaerts OPZ-Geel_Mine Dalemans

Gezinsverpleging bij kinderen en jongeren in OPZ Geel

Een goede context kan kinderen met een ontwikkelingsachterstand enorm doen groeien

Werkbaar werk

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 67

Het sociale krijgt eindelijk meer plaats in Europa

Europees commissaris Marianne Thyssen wil de lidstaten een referentiekader bieden als gps om nieuwe wegen te verkennen.

Sofie Rogiest

Waarden centraal in nieuw leiderschap

Werken aan ander leiderschap in de zorg

Werkbaar werk hoog op de agenda

Sociale akkoorden in de maak

Medewerkers een spiegel voorhouden

Emmaüs ouderenzorg zet in op waardegerichte vaardigheden

Liesbet Degrie

De mens zien in elke patiënt

Interculturele zorg

Ik werp geen steen naar hulpverleners die er vaak alleen voor staan

Prof. Antoon Vandevelde over de onvrede over de geestelijke gezondheidszorg

Wonen, zorg maar vooral plezierig leven

Innovatieve ouderenzorg

Inez Germeys

Durf te investeren met een langetermijnperspectief

Prof. Inez Myin-Germeys wil patiënten op een evidence based manier empoweren zodat ze zelf aan de slag gaan met hun problematiek.

clara van den broeck

Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg

Clara Van den Broeck plaatst enkele vraagtekens bij de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg.

Isabel Moens

Transitie geestelijke gezondheidszorg positief stimuleren

Gert Peeters en Isabel Moens kruipen in hun pen na de uitgebreide berichtgeving over de GGZ in de pers.

gdpr

Europa zet privacywetgeving op scherp

Peter Degadt schetst de balans tussen de bescherming van de privacy en gegevensdeling.

Warme zorg op maat

Klaartje Theunis pleit voor warme zorg op maat.

Verbinding

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 66

Ik ga met je mee op reis

Belang van kwaliteit krijgt gezicht in Johan de Kruijfs verhaal over medisch falen

Jamie Anderson

Solidariteit en verbinding als voorwaarden voor goede kwaliteit en zorg

Betrokkenheid (engagement) en samenwerking zijn twee sleutelbegrippen in het denken van prof. Jamie Anderson.

Raf Stevens

Start je eigen verhalenbibliotheek

Storytelling met Raf Stevens