Bart Pardon en Filip Van Laecke

We leven en werken in een nieuwe realiteit

Het hr-beleid van ziekenhuizen moet mee evolueren met de nieuwe context.

Een Brusselse toerist in WZC De Wingerd

Klaartje Theunis dompelt zich twee dagen onder in de praktijk, zodat ze (nog) beter de zaken kan verdedigen die wezenlijk zijn voor de woonzorgcentra en om te zien of wat wij adviseren ook de facto werkbaar is.

Participatie

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 70

jef pelgrims

Hoe serieus neem je de mensen? Daar gaat het over

Participatie in Nederland

christophe indigne

Er is heel wat aan het bewegen

AZ Delta gaat nauw samenwerken met patiëntenverenigingen

patientenvereniging

Dialoog met patiënten maakt gezondheidszorg beter

Patiëntenvereniging CCV-VZW opgetogen over samenwerking met AZ Delta

Bart Van Bree

Ik was verrast door de verhalen en de open feedback

Patiëntenpanel leidt tot nieuwe inzichten

We hebben keihard gewerkt, maar het loont

Participatie in de GGZ

Johan Truyens

Respect voor het levensverhaal van de bewoner

OKRA pleit voor bewonersvertegenwoordiger in raad van bestuur woonzorgcentra

Streven naar het individuele geluk van elke bewoner

Werkgroep rechtspositie van de cliënt

mie moerenhout

Participatie is in de eerste plaats een attitude

Kleinschaligheid en luisteren vormen de basis van participatie van bewoners in woonzorgcentra.

Digitaal platform bevordert participatie

Hello Customer – Digitale evaluatie door patiënten en bezoekers

Baldwin Van Gorp

Communiceren over psychische problemen

Tien vuistregels om anders te spreken over geestelijke gezondheid

Carine Dhondt

Haal mensen uit hun comfortzone

Community service learning

maaike heyerick

Bondgenoten in de zorg

Mobiele teams GGZ en huisartsen

patrick colemont

OPGanG lanceert “weer-op-gang-kaart”

Het belang van lotgenotencontact in herstel psychische kwetsbaarheid

Maak elk ziekenhuis ook artsvriendelijk

Peter Degadt spreekt de doemberichten over de Vlaamse ziekenhuizen tegen: patiënten zullen altijd kwaliteitsvolle zorg krijgen. Maar de druk op artsen moet wel verlichten.

tom braes

Commons in zorg

Tom Braes kadert het concept 'commons' in relatie tot zorg.

Verslag van een dag in woonzorgcentrum Ten Anker, Nieuwpoort

Karolin Vannieuwenhuyse dompelde zich een dag onder in Ten Anker in Nieuwpoort.

Sociaal Ondernemerschap 2.0

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 69

Het is méér dan louter technologie

Telemonitoring breekt door

Herwig Claeys

Er is nog heel wat terrein te ontginnen

Pionier in online hulpverlening

Online en face to face hulpverlening versterken elkaar

Online hulpverlening in zorg en welzijn

Veiligheid en kwaliteit voor alles

Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem: het beheer van remote monitoring toestellen

Tijs Vandemeulebroucke

Robots in de zorg: ondersteunend of plaatsvervangend?

Ethische aspecten van sociaal ondersteunende robotica in de ouderenzorg

Persoonsgerichte zorg in al haar dimensies

Dementia Care Mapping verhoogt het welbevinden van personen met dementie

Gorik Keasemans

Kwaliteits- en financiële toetsing is essentieel

Organisatie- en financieringsmodel psychologische zorg

Ronny Bruffaerts

Algoritme slaagt waar genetica en hersenonderzoek faalden

Accurate voorspellingen geestelijke gezondheid bieden nieuwe mogelijkheden voor preventie

Investeren in zorginfrastructuur met mooi rendement

Nieuw: sociale gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Peter Raeymaekers

Klimaatdoelstellingen ook prioriteit in de zorg

Milieu en preventie krijgen meer aandacht