zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

De VR-bril van het Prosateam in UZ Leuven

What Matters to Project van de maand

Efficiënte en geïntegreerde transmurale gegevensdeling blijft grote uitdaging

Interview met Axel Kerkhofs, voorzitter werkgroep ICT

Filip Goyens

Beroepsportret

Data protection officer Filip Goyens in UZA

Mosé Piazza

Beroepsportret

Intercultureel bemiddelaar Mosè Piazza in Ziekenhuis Oost-Limburg

In hetzelfde schuitje

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 79

Tom Balthazar

Artsen participeren op alle niveaus

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018

De beste netwerken groeien door samenwerking tussen professionals

Dubbelinterview met directeur-hoofdarts

Geert Smits en Dr Catherine Goossen

Een hooggespecialiseerde setting voor topchirurgie

De oogkliniek van AZ Monica als focused clinic

Ilde Bevernaege

Zorgcontinuïteit huisartsen, woonzorgcentra en ziekenhuizen krijgt vorm

eTCS – elektronische Transmurale Communicatie en Samenwerking

Wat als een ASO maar 48 uur per week zou werken?

Getuigenis van een studentenoefening

Het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Tom Vandooren over klantgerichtheid in de ziekenhuizen

Beroepsportret

Patient Experience Officer Ulrike Pypops in Jessa Ziekenhuis

Over werklast, draagkracht en verandercultuur

Flexibel werken in ziekenhuizen

Kidz Health Castle speelt in op beleving van kinderen

Kinderziekenhuis UZ Brussel wordt kasteel met draak, prins en prinses

Zorgwijzer 77 groepsfoto

Zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen

Gezondheidszorg en jeugdhulp werken samen.

Zorgwijzer 77 An Bael

Kinderartsen voelen de noodzaak om meer voor zichzelf én de kinderen op te komen

Kinderarts dr. An Bael pleit voor voldoende middelen om de kwaliteit van de kindergeneeskunde te vrijwaren.

Het had best wat meer mogen zijn

P4Q in de ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten disruptie omarmen

Gezondheidszorg innoveert razendsnel

De meerwaarde van patiënten te betrekken is groot

Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen

Appeltje voor de dorst is goed, maar durf ook te investeren

Hoofdeconoom Geert Gielens van Belfius Bank

Ziekenhuisnetwerken willen afspraken consolideren

Margot Cloet en Marc Geboers over de vorming van ziekenhuisnetwerken

JohanBuffels

Alle huisartsen-in-opleiding doen voortaan ook ervaring op in ziekenhuizen

Huisartsenopleiding brengt huisartsen en artsen-specialisten dichter bij elkaar

Verpleegkundigen aantrekken én behouden met Magnet

UZA behaalt hoogste internationale erkenning voor verpleegkundige zorg

HermanDevrieze

Circulaire economie in de praktijk van een ziekenhuis

Kiezen voor duurzaamheid: recyclage in UZ Leuven

Hoopvol

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 71

Roel Van Giel

Geef artsen perspectief op lange termijn en ze stappen mee in de veranderingen

Volgens dr. Roel Van Giel ligt de sleutel tot alle noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg in een hervorming van de nomenclatuur.

Dialoog is de enige juiste weg

Ethiek in de dagelijkse praktijk