Mantelzorg verhuist mee naar het woonzorgcentrum

Onderzoekers Liesbet Van Vlasselaer en Katrien Peeters: "Mantelzorgers willen zich vooral betekenisvol voelen. Participatie wordt op dit moment te vaak ingevuld als het delen van zorgtaken, terwijl het meer is dan dat."

Samen oplossingen zoeken om mensen met een chronische aandoening opnieuw naar zorg te leiden

40% van de mensen met een chronische aandoening stelt in tijden van corona zelf zorg uit. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, doet aanbevelingen om dat in de toekomst te vermijden.

Slachtoffers krijgen de regie in handen

Zorgcentra na seksueel geweld

Maaltijden zijn een satisfier geworden

Voedselgevecht in het revalidatiecentrum UZ Gent

Edgard Eeckman

Genezen is ook het herstellen van autonomie

Macht, afhankelijkheid en empowerment

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Marie-NoëlleVerhaegen

Goede communicatie kan veel klachten voorkomen

Jaarverslag 2017 Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt"

Kidz Health Castle speelt in op beleving van kinderen

Kinderziekenhuis UZ Brussel wordt kasteel met draak, prins en prinses

Duurzame afspraken komen iedereen ten goede

Naar een betere samenwerking voor niet-dringend patiëntenvervoer

Infografieken geven artsen en patiënten houvast bij keuzes

Wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar concrete adviezen op aspecten die ertoe doen voor de patiënten.

De meerwaarde van patiënten te betrekken is groot

Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen

Mia Seynhaeve

Professionals weten veel, ervaringsdeskundigen voelen veel

De meerwaarde van ervaringsdeskundigen: een getuigenis

Participatie

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 70

jef pelgrims

Hoe serieus neem je de mensen? Daar gaat het over

Participatie in Nederland

christophe indigne

Er is heel wat aan het bewegen

AZ Delta gaat nauw samenwerken met patiëntenverenigingen

patientenvereniging

Dialoog met patiënten maakt gezondheidszorg beter

Patiëntenvereniging CCV-VZW opgetogen over samenwerking met AZ Delta

Bart Van Bree

Ik was verrast door de verhalen en de open feedback

Patiëntenpanel leidt tot nieuwe inzichten

We hebben keihard gewerkt, maar het loont

Participatie in de GGZ

Johan Truyens

Respect voor het levensverhaal van de bewoner

OKRA pleit voor bewonersvertegenwoordiger in raad van bestuur woonzorgcentra

Streven naar het individuele geluk van elke bewoner

Werkgroep rechtspositie van de cliënt

mie moerenhout

Participatie is in de eerste plaats een attitude

Kleinschaligheid en luisteren vormen de basis van participatie van bewoners in woonzorgcentra.

Herstel geeft hoop. Hoop op een zinvol leven

Het belangrijkste is dat de patiënt de regie over zijn eigen leven kan houden.

We moeten hulpverlening bij psychose niet enkel als een GGZ-probleem zien

Het Zorgcircuit wil een echt kader voor Open Dialogue creëren.