Wat we realiseren is belangrijk, maar ook wat we kunnen voorkomen

Europese koepelorganisatie voor ziekenhuizen Hospeem

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

We moeten waakzaam zijn op alle niveaus

Social profitsector en gezondheidszorg in Europa

Bent u al klaar voor GDPR?

Verantwoordelijkheid zorgvoorzieningen neemt toe

Junckerplan voor Europese investeringen biedt ook zorgvoorzieningen kansen

Lagere rentevoet dankzij Europese bankgarantie voor risico-investeringen

Het sociale krijgt eindelijk meer plaats in Europa

Europees commissaris Marianne Thyssen wil de lidstaten een referentiekader bieden als gps om nieuwe wegen te verkennen.