“Zorg ervoor dat je vaccinatiecampagne is ingebed in een grotere strategie”

AZ Sint-Blasius in Dendermonde zet al jaren in op een hoge vaccinatiegraad tegen de griep. Maar hoe pakken ze de coronavaccinaties aan? Communicatieverantwoordelijke Dominique Potteau vertelt het ons.

Sociaal contact in de ouderenzorg

Bewoners die vaker videobellen ervaren minder eenzaamheid en depressieve gevoelens.

Contact houden met je familieleden in het WZC? Dat doe je zo!

In Vlaanderen zien we dat heel wat creatievelingen ingenieuze oplossingen bedenken om de bewoners van de woonzorgcentra te kunnen blijven spreken.

“Wij begrijpen uw keuze niet om te besparen in zorg en welzijn”

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Ze schreven een brief aan Jan Jambon: “Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dit vereist investeringen, geen besparingen.”

Een klacht is een cadeau

Werkgroep klachtenbehandeling werkt richtlijn 'kwaliteitsvol klachtenbeleid' uit

Wees helder en duidelijk

Kwaliteitsvol klachtenbeleid in woonzorgcentra

Beroepsportret

Ombudsdienst bemiddelaar in het ziekenhuis

Vormingsaanbod crisisbeheer in de zorg

Exclusieve opleiding voor de leden van Zorgnet-Icuro

Website Gezondheid-en-Wetenschap biedt houvast

Op zoek naar betrouwbare informatie over gezondheid

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Samenwerking Nederlandstalige en Franstalige wachtdiensten in Brussel

Prijs voor de Vlaamse en Brusselse huisarts

Marie-NoëlleVerhaegen

Goede communicatie kan veel klachten voorkomen

Jaarverslag 2017 Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt"

Is jouw organisatie er klaar voor?

Crisisbeheer in zorgorganisaties

Cruciaal lokaal

Lokale verkiezingen

Een nieuw hoofdstuk

Etienne Wauters
Editoriaal – Zorgwijzer 72

Kunst als kracht

Creatief hersteltraject na kanker

Over binnen en buiten de lijntjes kleuren

Marc Geboers over communiceren.

Baldwin Van Gorp

Communiceren over psychische problemen

Tien vuistregels om anders te spreken over geestelijke gezondheid

Carine Dhondt

Haal mensen uit hun comfortzone

Community service learning

Online en face to face hulpverlening versterken elkaar

Online hulpverlening in zorg en welzijn