Samen kunnen we een luid en duidelijk signaal laten horen

Netwerk Natuur & Gezondheid slaat brug tussen verschillende sectoren die werken rond natuur en gezondheid

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Vlaamse overheid streeft naar 15% minder voedselverlies

Ook het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt mee aan de kar.

Meer keuze, lagere kosten en minder afval!

WZC Sint-Elisabeth Oostende wint Food Waste Award

Peter Raeymaekers

Klimaatdoelstellingen ook prioriteit in de zorg

Milieu en preventie krijgen meer aandacht