Naar een nieuw overlegmodel voor de uitdagingen van de toekomst

Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

“Een historische stap vooruit in het aantrekkelijk maken van de sector”

Nieuw IFIC-loonhuis wordt in juli 100% doorgevoerd

De zorghelden werken enkel nog in de ziekenhuizen

Medewerkers in de ouderenzorg zijn cruciaal om Covid-19 te bestrijden. Ze moeten daar dan ook van de Vlaamse regering de gepaste waardering voor krijgen.

Muziek op het puin

Roel Eerlingen, directeur van Integro vzw, houdt vurig pleidooi voor kleinschalige woon- en leefgemeenschappen, participatie van bewoners, verbeterde financiering en meer waardering voor personeel in de ouderenzorg.

“Wij zijn de ‘underdogs’ van het ziekenhuis, maar ons werk is zeer uitdagend”

Vlaanderen leerde haar kennen in het televisieprogramma 'Topdokters'. Vandaag is ze ambassadeur bij uitstek van haar discipline: dr. Ann Vandenbroucke over het belang van geriatrie.

“We moeten oog hebben voor de zichtbare én onzichtbare drempels”

Netwerk tegen Armoede coacht organisaties naar een armoedesensitief HR-beleid.

Wat Covid-19 ons leerde

De versnippering in de bevoegdheidsverdeling voor gezondheid en welzijn kwam tijdens corona als een monster van Loch Ness ongemeen sterk naar boven. De complexiteit van structuren maakte een eenheid van commando onmogelijk en werkte sterk vertragend. Zorgnet-Icuro doet aanbevelingen voor een transformatie van de zorg. 

“Wij begrijpen uw keuze niet om te besparen in zorg en welzijn”

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Ze schreven een brief aan Jan Jambon: “Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dit vereist investeringen, geen besparingen.”

Opkomen voor kwetsbaren: keuzes maken

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 88

Stabiliteit in tijden van verandering

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 87

zorg aan zet

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal - Zorgwijzer 81

Zorg aan Zet

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 81

Zorgwijzer 77 An Bael

Kinderartsen voelen de noodzaak om meer voor zichzelf én de kinderen op te komen

Kinderarts dr. An Bael pleit voor voldoende middelen om de kwaliteit van de kindergeneeskunde te vrijwaren.

Het had best wat meer mogen zijn

P4Q in de ziekenhuizen

Ziekenhuizen waarschuwen De Block

Margot Cloet reageert op de uitspraken van minister De Block nav de HLN-reeks over de ziekenhuizen.

Appeltje voor de dorst is goed, maar durf ook te investeren

Hoofdeconoom Geert Gielens van Belfius Bank

Roel Van Giel

Geef artsen perspectief op lange termijn en ze stappen mee in de veranderingen

Volgens dr. Roel Van Giel ligt de sleutel tot alle noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg in een hervorming van de nomenclatuur.

Herijking nomenclatuur en ziekenhuisfinanciering

Eensgezindheid over noodzakelijke hervormingen groot, maar het water blijft diep

Sociaal Ondernemerschap 2.0

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 69

Tijs Vandemeulebroucke

Robots in de zorg: ondersteunend of plaatsvervangend?

Ethische aspecten van sociaal ondersteunende robotica in de ouderenzorg

Gorik Keasemans

Kwaliteits- en financiële toetsing is essentieel

Organisatie- en financieringsmodel psychologische zorg

De kunst is om onze fondsen zo efficiënt mogelijk in te zetten

Koning Boudewijnstichting investeert in gezondheidsonderzoek

clara van den broeck

Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg

Clara Van den Broeck plaatst enkele vraagtekens bij de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg.