Kiezen voor dialoog

Ethische handvatten voor procedure gedwongen opname bij verslaving

Sector neemt zelf het voortouw voor verandering

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ

We hebben keihard gewerkt, maar het loont

Participatie in de GGZ

Baldwin Van Gorp

Communiceren over psychische problemen

Tien vuistregels om anders te spreken over geestelijke gezondheid

maaike heyerick

Bondgenoten in de zorg

Mobiele teams GGZ en huisartsen

patrick colemont

OPGanG lanceert “weer-op-gang-kaart”

Het belang van lotgenotencontact in herstel psychische kwetsbaarheid

Herwig Claeys

Er is nog heel wat terrein te ontginnen

Pionier in online hulpverlening

Tijs Vandemeulebroucke

Robots in de zorg: ondersteunend of plaatsvervangend?

Ethische aspecten van sociaal ondersteunende robotica in de ouderenzorg

Persoonsgerichte zorg in al haar dimensies

Dementia Care Mapping verhoogt het welbevinden van personen met dementie

Gorik Keasemans

Kwaliteits- en financiële toetsing is essentieel

Organisatie- en financieringsmodel psychologische zorg

Belangrijke dossiers op tafel

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 68

Yves Wuyts

Psychosociale rehabilitatie geen prioriteit

GGZ-hervorming: functie 3 in de dode hoek

Ik werp geen steen naar hulpverleners die er vaak alleen voor staan

Prof. Antoon Vandevelde over de onvrede over de geestelijke gezondheidszorg

Inez Germeys

Durf te investeren met een langetermijnperspectief

Prof. Inez Myin-Germeys wil patiënten op een evidence based manier empoweren zodat ze zelf aan de slag gaan met hun problematiek.

Isabel Moens

Transitie geestelijke gezondheidszorg positief stimuleren

Gert Peeters en Isabel Moens kruipen in hun pen na de uitgebreide berichtgeving over de GGZ in de pers.

Dynamiek rond kwaliteit wint aan kracht

Afdelingshoofd zorginspectie maakt de balans op

De positieve dynamiek vasthouden

Gert Peeters en prof. Frieda Matthys, voorzitters van VIP² GGZ, delen hun vijf ambities voor 2017.

Peter Dierinck

Verbinding is de essentie

Psycholoog Peter Dierinck over kwartiermaken en andere evoluties in de GGZ

Herstel geeft hoop. Hoop op een zinvol leven

Het belangrijkste is dat de patiënt de regie over zijn eigen leven kan houden.

We moeten hulpverlening bij psychose niet enkel als een GGZ-probleem zien

Het Zorgcircuit wil een echt kader voor Open Dialogue creëren.

ChrisBervoets

Respect en participatie kunnen veel conflicten voorkomen

Psychiater Chris Bervoets over het advies van de HGR over omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de GGZ