Ilde Bevernaege

Zorgcontinuïteit huisartsen, woonzorgcentra en ziekenhuizen krijgt vorm

eTCS – elektronische Transmurale Communicatie en Samenwerking

De beleveniseconomie in de zorg

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 78

What Matters To You

Therapiehond Zadro van wzc Sint-Lucia Turnhout

Zorgwijzer 78

What Matters To You

Een gezellige namiddag met Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit Brabant.

Kinderen verdienen het beste

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 77

kind met senior

Hoe meer leven, hoe meer vreugde

Intergenerationeel werken in het woonzorgcentrum

Zorgwijzer 77 Nele Ottevaere

Masterclass leidinggeven voor directies en coördinatoren uit de ouderenzorg

Lead to Care: goed leiderschap leidt tot betere zorg

Buurtzorgregisseur effent het pad voor meer samenwerking

vzw De Zorgcirkel versterkt buurtzorg in regio Ieper-Poperinge

Ambitieus loopbaanpact

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 75

Duidelijk signaal

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 74

Appeltje voor de dorst is goed, maar durf ook te investeren

Hoofdeconoom Geert Gielens van Belfius Bank

We bouwen nog altijd voor de blanke vrouw van 85+

Vraag en aanbod in ouderenzorg Brussel niet op elkaar afgestemd

Van de Gevangenis naar Zorg

Te Gek!? vraagt aandacht voor internering

Ambitie: mag het iets meer zijn?

Margot Cloet
Editoriaal – Zorgwijzer 73

OlivierBollen

Suïcidepreventie in mobiel crisisteam

ASSIP: Attempted Suicide Short Intervention Program

Extreme pragmatiek is de ziekte van onze tijd

Afscheidsinterview gedelegeerd bestuurder Peter Degadt

Hoe een geniaal idee het verschil kan maken

ACTIV84HEALTH en ATTRACTIVE2WEAR

Johan Truyens

Respect voor het levensverhaal van de bewoner

OKRA pleit voor bewonersvertegenwoordiger in raad van bestuur woonzorgcentra

Streven naar het individuele geluk van elke bewoner

Werkgroep rechtspositie van de cliënt

mie moerenhout

Participatie is in de eerste plaats een attitude

Kleinschaligheid en luisteren vormen de basis van participatie van bewoners in woonzorgcentra.

Sociaal Ondernemerschap 2.0

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 69

Belangrijke dossiers op tafel

Peter Degadt
Editoriaal – Zorgwijzer 68

tom braes

Niemand kan buurtzorg in zijn eentje organiseren

Betrek ook residentiële voorzieningen, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra in de buurtzorg.

Wij willen niet aan de zijlijn afwachten

Dirk Doucet, directeur van WZC Sint-Margaretha, begon met de realisatie van buurtgerichte zorg in Holsbeek.

Luc Van Herpe

Onze medewerkers luisteren naar 176 directeurs

De voorzieningen van het 'Netwerk kleinschalig genormaliseerd wonen' organiseren de zorg voor mensen met dementie volgens vijf principes die de ‘normalisatie’ in de hand werken.

Luc Tanghe

Opportuniteiten zien en ze vastpakken

Gedelegeerd bestuurder Luc Tanghe over de site Mariahuis Gavere

Lieve Schuerman

Mensen verbinden en bruggen bouwen

Lokaal dienstencentrum als ontmoetingsplek